Devany - Koncert dievčenskej kapely z Terchovej

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Marktgasse 3-7/3/R01, 1090 Wien

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

22.3.2024

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Piatok/ Freitag 22.3. 2024 o 19,00 hod.

Jedinečné spevácke zoskupenie tvorí desať krásnych mladých dievčat, ktorých cesty sa pretkali už v rannom veku. Dievčatá odmalička spája láska k hudbe, úcta k tradíciám a rodnému kraju. Devany prezentujú svoj región nadčasovým prevedením tradičných ľudových piesní, o ktorých štylizáciu sa postaral umelecký vedúci a zakladateľ kapely Andrej Dostál.

▪ Miesto konania: Slovenský dom, Marktgasse 3, 1090 Wien

▪ Vstupné: dobrovoľný príspevok

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Rakúsko Hatha Joga - od 20.2.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com