Krátky film: Slováci v Rakúsku

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Marktgasse 3-7/3/R01, 1090 Wien

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

7.3.2024

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Štvrtok/ Donnerstag 7.3.2024 o 19,00 hod.

Aký je obsah nášho filmu? Po páde Železnej opony sú Slováci opäť neoddeliteľnou súčasťou regiónu na južnom brehu Moravy a Dunaja, medzi Viedňou a Bratislavou. Slováci do neho historicky patria a vo všetkých smeroch sú preň prínosom - oživujú niekdajšie kultúrne vzťahy, budujú a posilňujú hospodárske väzby a pod. V rámci klubového večera sa dozviete viac o filme, ako aj o účinkujúcich a o tom, čo je pre nich dôležité. Na vašu návštevu sa tešia Rasťo, Elena, Michaela, Adam, Denisa, Mariana, Tomáš, Peter a Vlado.

Miesto konania: Slovenský dom, Marktgasse 3, 1090 Wien

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Rakúsko Hatha Joga - od 20.2.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com