Večer čítanej pôvodnej slovenskej poézie a prózy

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Marktgasse 3-7/3/R01, 1090 Wien

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

22.2.2024

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Štvrtok/ Donnerstag 22.2. 2024 o 18,00 hod.

PRIMUM

Pripravujeme pre vás nový formát. Píšete radi poéziu alebo prózu? Ste vítaní ajvtedy, ak nám chcete prečítať niečo od vášho obľúbeného autora. Všetky budúce autorky a autorov a záujemcov o umelecký prednes pozývame na prvé spoločné čítanie, počúvanie a diskusiu. Účastníci podujatia majú možnosť predstavenia krátkej ukážky ich obľúbenej slovenskej poézie alebo prózy. O svoje literárne začiatky sa môžete podeliť aj s profesionálnou spisovateľkou. Medzi nás zavíta slovenská prozaička, dramatička, prekladateľka a literárna historička Eva Maliti-Fraňová. Predstaví nám svoj román Tajomstvá mladého Bajzu.

Všetci so záujmom o dobrú literatúru, o zdieľanie skúseností so slovenským

písaným slovom, prihláste sa do 18.februára 2024 na adrese: rsks@slovaci.at

▪ Miesto konania: Slovenský dom, Marktgasse 3, 1090 Wien

▪ Vstupné: dobrovoľný príspevok

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Rakúsko Hatha Joga - od 20.2.2024 do 31.12.2024

Rakúsko Časopis Kultúrny klub – slovenská časť - od 2.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com