Premietanie filmu Peter Dvorský za osobnej účasti maestra

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Paríži

Francúzsko Francúzsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Francúzsko Francúzsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

19.2.2024

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenský inštitút v Paríži spolu so Slovenským veľvyslanectvom vo Francúzsku Vás srdečne pozývajú na filmový večer venovaný hudobnému dokumetnárnemu filmu ,,Peter Dvorský’’. Slovenský tenor svetového formátu nás poctí svojou osobnou účasťou spolu s režisérkou filmu Ivetou Malachovskou a tešia sa na dikusiu s publikom.

Rezervácie miest na adrese Slovenského inštitútu v Paríži: si.paris@mzv.sk

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Francúzsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com