Dobrovoľnícka pomoc slovenskej olympijskej výprave

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Paríži

Francúzsko Francúzsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Parc de la Villette, Paríž

Francúzsko Francúzsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 26.7.2024 do 8.9.2024

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Milé krajanky, milí krajania, vážení priaznivci športu a slovenskej kultúry,

letné olympijské (26. 7. – 11. 8.) a paraolympijské (28. 8. - 8. 9. 2024) hry v Paríži sa rýchlo blížia. Počas ich trvania budeme mať možnosť podporovať našich športovcov a prezentovať zahraničným hosťom našu kultúru i gastronómiu v Slovenskom olympijskom dome v Parc de la Villette (19. parížsky obvod). Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži úzko spolupracuje v oblastiach logistiky a prezentácie Slovenskej republiky so Slovenským olympijským a športovým výborom a s agentúrou Slovakia Travel.

V mene celého organizačného tímu sa obraciame na Vás s návrhom dobrovoľníckej pomoci slovenskej olympijskej výprave. Podmienkou je vek nad 18 rokov a dobrá znalosť francúzštiny i slovenčiny. Dobrovoľníci by sa spolupodieľali na činnosti Slovenského olympijského domu, na nenáročných tlmočníckych službách a pri zabezpečovaní logistických úkonov.

Váš predbežný záujem s naznačením termínovej disponibility prosím indikujte do 15. mája 2024 paralelne na e-mailové adresy: lucia.bacova@mzv.sk a tatiana.fourcaut@mzv.sk .

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Francúzsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com