Deň národnostných skupín

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Nationalratssaal, Wien

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

12.12.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Utorok 12.12.2023 od 9:00 hod.

Parlament

Pozvanie od predsedu Národnej rady Wolfganga Sobotku: Po znovuotvorení historickej budovy parlamentu na Ringu pozývame autochtónne rakúske národnostné skupiny na Deň národnostných skupín v rakúskom parlamente.

Pozvánka na registráciu www.parlament.gv.at/erleben/veranstaltungen/E21E4E58AD9AB56E8A4634046DA90113

- je len obmedzený počet miest.

 

Viac informácií:

https://www.parlament.gv.at/erleben/veranstaltungen/E21E4E58AD9AB56E8A4634046DA90113


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Rakúsko Hatha Joga - od 20.2.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com