Workshop: Popoludnie s modrotlačou

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Marktgasse 3-7/3/R01, 1090 Wien

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

11.11.2023

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Lektorku modrotlačových dielní Luciu Dovalovú poznáte z tohtoročného spolkového kalendára. Počas workshopu vás zasvätí do tajov modrotlače, jej histórie i technologického postupu. Oboznámite sa s postupmi tlačenia vzorov na látku s použitím špeciálnej krycej zmesi „papu“ a prípravou farbiacej indigovej zmesi „kypy“. Pri výrobe látok bola dôležitým pracovným úkonom ich úprava, najmä farbenie a vzorovanie, ktoré sa docieľovalo maľovaním a potláčaním. Toto všetko si budete môcť vyskúšať a vyrobiť si tak svoj vlastný originálny kúsok modrotlače.

Počet účastníkov je obmedzený, preto prosíme o záväzné prihlásenie najneskôr do 5.11.2023 na E-mail: rsks@slovaci.at

Prihlásený je iba ten, kto dostane potvrdenie o účasti od RSKS

Vstupné: dobrovoľný príspevok (u nečlenov RSKS minimálne 5 € za materiál)

Miesto konania: Rakúsko-slovenský kultúrny spolok, Marktgasse 3, 1090 Wien

Sobota/ Samstag 11.11. 2023 od 14,30 hod.

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Rakúsko Hatha Joga - od 20.2.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com