Prírodno-historická vychádzka

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Neuwaldegg

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

7.10.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

S históriou sa stretneme hneď na začiatku túry na mierne stúpajúcej Waldegghofgasse pri barokovom zámku Neuwaldegg. Alejou Schwarzenberského parku prejdeme rezkým krokom pomedzi obelisky, od jazierka Parapluiteich pomaly vystúpime do výšky 464 metrov n.m. na Hameau. Drevené tabuľky s označením Stadtwanderung 3 nás zavedú dolu na hraničný bod Hernalsu, Döblingu a Weidlingu - Dreimarkstein. Na tomto mieste v Häuserl am Roan sa posilníme obedom, kým zostúpime lesnými chodníkmi Waldrandweg, Kleeblattweg a cez Michaelský les späť na východzie miesto. O zaujímavostiach na našej 10,5 km trase porozpráva certifikovaná sprievodkyňa Ing. Jana Gregor-Rogler.

Čas a miesto stretnutia: 9,30 hod., konečná zastávka električky 43 Neuwaldegg

Približný čas návratu: 15,30 hod.

Záujemcov prosíme, aby svoju účasť nahlásili najneskôr do 3.10.2023 na Email: ingridfuxwien@gmail.com

Vstupné: dobrovoľný príspevok za prípravu tohto podujatia

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Rakúsko Hatha Joga - od 20.2.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com