Hľadáme hodnotiteľov projektov v rámci výzvy z Plánu obnovy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

 

Organizátor

Úrad vlády Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 20.9.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Spolupodieľajte sa hodnotení projektov, ktorých cieľom je budovanie vzťahov so Slovákmi a Slovenkami v zahraničí za účelom zvýšenia ich povedomia o príležitostiach a využitia ich cenného know-how pre modernizáciu Slovenska.

Ak máte záujem zapojiť sa do hodnotenia projektov v rámci výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou ako hodnotiteľ, je potrebné zaregistrovať sa do databázy Európskej komisie na tomto odkaze ➡  ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Po vytvorení a vyplnení odborného profilu je potrebné zadať kľúčové slovo „Talent“, profil na verejný a viditeľnosť profilu musí byť nastavená na určitej minimálnej úrovni. Hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov. Viac sa dozviete na ➡ vaia.gov.sk/sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/hodnotiaci-proces/

Hodnotitelia budú posudzovať projekty v rámci výzvy na podporu vzťahov so slovenskou diaspórou s kódom 10I02-03-V01. Viac o výzve sa dozviete na ➡ vaia.gov.sk/sk/2023/08/31/vyzva-na-podporu-posilnenia-vztahov-so-slovenskou-diasporou/

vaia.gov.sk/sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/vyzvy/

Hodnotenie projektov bude prebiehať v 1. štvrťroku 2024.

Po vytvorení expertného profilu na portáli ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert, v časti "My expert area" kliknite na "View/edit profile" (modré tlačítko). Keď sa otvorí Váš profil kliknete na "CV" v ľavej časti obrazovky. Potom v časti "Modify CV - Area of expertise" kliknite na ikonu ceruzky a otvorí sa Vám okno "Expertise", do ktorého napíšte slovo "Talent" a stlačte na klávesnici enter. Nakoniec potvrďte "Save & Close" (modré tlačítko).

Hodnotitelia, ktorí sa zaregistrujú do databázy, môžu poslať informáciu o tejto registrácii na adresu: diaspora@vlada.gov.sk a Vykonávateľ overí viditeľnosť ich profilu.

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com