Výzva k voľbe poštou zo zahraničia

 

Organizátor

Prezidentka Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

10.6.2023

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

O možnosti voliť poštou zo zahraničia a o kampani Srdcom doma hneď po spustení informovala pani prezidentka cez sociálne siete. Nasledovali ju viaceré osobnosti a médiá.

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com