Výzva na výber expertov pre posúdenie internacionalizácie vysokých škôl

 

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 26.5.2023

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

🤝Hľadáme expertov a expertky pre posúdenie úrovne internacionalizácie vysokých škôl.

📧Prihlásiť sa môžu záujemcovia zo Slovenska aj zahraničia.

📒Ich úlohou bude identifikovať silné a slabé stránky vysokých škôl a navrhnúť odporúčania pre zlepšenie.

Po tomto výbere pripravíme výzvu, do ktorej sa budú môcť zapojiť verejné vysoké školy. 🎓

✅Po posúdení úrovne internacionalizácie získa vysoká škola prostriedky na implementáciu navrhnutých opatrení.

✅Financie budú poskytnuté z komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Hlásiť sa je možné do 26. 5. 2023

 

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/34487-sk/vyzva-na-vyber-expertov-pre-posudenie-internacionalizacie-vysokych-skol/


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com