Majáles

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

St. Ulrichsplatz 3, 1070 Viedeň

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

13.5.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Sobota/ Samstag 13.5. 2023 od 14,00 hod.

Majálesová zábava spojená s Tanečným domom pod vedením lektora Martina Petráša.

Do tanca bude hrať Ľudová hudba folklórneho súboru Vinica.

▪ Miesto: Farská záhrada kostola St. Ulrich, St. Ulrichsplatz 3, 1070 Viedeň

▪ Vstupné: dobrovoľný príspevok

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2024: 2 700 €.

 

Viac informácií:

https://mcusercontent.com/9bc41cacc921c991f8930093b/files/3b55224e-db03-c9e0-fd59-3fa0d99839b3/RSKS_maj_2023.pdf


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Rakúsko Hatha Joga - od 20.2.2024 do 31.12.2024

Rakúsko Časopis Kultúrny klub – slovenská časť - od 2.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com