Tradičné kultúrno-spoločenské podujatia na Radoši

 

Organizátor

Matica slovenska Radoš

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Radoš

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.5.2023 do 15.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zrealizovanie dvoch kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré tradične organizuje Matica Slovenská Radoš na Radoši. Jedným bude Divadelné predstavenie na Štefana a druhé je podujatie pod názvom Váľanie májového dreva s kultúrno-umeleckým programom.

Očakávaný prínos projektu

Obe podujatia považujeme za dôležitý spoločenský moment, kedy sa príslušníci slovenskej národnostnej menšiny jednak stretnú a jednak na tento spôsob zveľaďujú, rozvíjajú a uchovávajú slovenský jazyk, ako aj hmotné a duchovné hodnoty kultúrneho dedičstva našich predkov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 900 € 1 500 € 29,00 € 14,50 € 0,4067 €

Žiadosť číslo 1032/HR/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1032/HR/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com