Nákup zvukovej techniky pre Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Viedeň

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup zvukovej techniky pre nové priestory spolku.
Detail v prílohe.

Očakávaný prínos projektu

Nákupom profesionálneho zvukového zariadenia sa zlepší kvalita slovenských podujatí organizovaných Rakúsko-slovenským kultúrnym spolkom. Možnosť flexibilne organizovať podujatia určite pritiahne do spolku viac členov ako aj iných nadšencov slovenskej kultúry. RSKS tak bude môcť naďalej poskytovať Slovákom žijúcim v Rakúsku už obľúbené kultúrne a spoločenské podujatia a tým zachovávať našu reč, kultúru a zvyky.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 491 € 1 500 € 116,37 € 6,98 € 0,0300 €

Žiadosť číslo 0568/AT/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0568/AT/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Rakúsko Hatha Joga - od 20.2.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com