Selenčské sláviky 2023

 

Organizátor

Komorný zbor Zvony

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 30.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zaokrytie trov v počte 80 účastníkov (speváci sólisti a členovia orchestra), nákup darčekov, zabezpečenie
pohostenia pre účastníkov a hostí, nákup tonera, papieru na fotokopirovanie nôt ako i školských potrieb.

Očakávaný prínos projektu

Vštepovanie a zachovanie slovenskej ľudovej piesni v srdciach detí a mládeže. Koncerty každoročne
nahrávame vo video forme a deti si ch doma veľmi často reprodukujú. Ich vystúpenia sú vzpruhou pre
mladších, ktorý sa touto cestou učia a naberajú chuť stať sa spevákmi slovenskej ľudovej piesni. Z radu
Selenčských Slávikov vyrástli viacerí známi speváci slovenských ľudových piesní, ktorí majú svoje video
klipy nielen na domácich sieťach, ale aj na známej TV Folklorika. Očakávame aj ďalších skvelých sólistov z
radov Selenčských slávikov. Výsledky minuloročných festivalov presahujú hranice Selenče, lebo speváci z
radu Slávikov na vojvodinskom festivale Rozspievané klenoty v Kovačici dosiahli mimoriadne výsledky.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2024: 3 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 700 € 12,50 € 0,50 € 0,0167 €

Žiadosť číslo 0049/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0049/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com