Zborník Život a dielo Štefana Boleslava Romana

 

Organizátor

Matica slovenská

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovensko

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 8.3.2023 do 31.3.2023

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

S finančnou podporou Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Matica slovenská vydala zborník Život a dielo Štefana Boleslava Romana. Zborník prináša pozdravné príhovory a popularizačné, odborné a vedecké príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnom vedeckom seminári Matice slovenskej konanom 26. októbra 2022 v Martine. Zborník uvádza slovo rev. Dušana Tótha z Toronta – bývalého generálneho tajomníka SKS a osobného priateľa Š. B. Romana, ktorý načrel do osobných spomienok. Pozdravné príspevky predniesol Vladimír Skalský – predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Marián Gešper – predseda Matice slovenskej. Ján Chovanec sa venoval nepoznaným príbehom zo života rodiny Štefana Romana v rodnom Veľkom Ruskove. Beáta Katrebová Blehová (Ústav pamäti národa) sa zamerala na založenie Svetového kongresu Slovákov v medzinárodnom kontexte politiky détente. Pôsobenie Svetového kongresu Slovákov v druhej polovici 80. rokov 20. storočia mapoval Peter Jašek (Ústav pamäti národa). Výsledkami ôsmich Generálnych zhromaždení Svetového kongresu Slovákov sa zaoberal Radoslav Žgrada zo Slovenského historického ústavu Matice slovenskej. Zuzana Pavelcová (Krajanské múzeum MS) referovala o vzťahoch SKS a Matice slovenskej. Pavol Parenička (Slovenský literárny ústav Matice slovenskej) sa zameral na koncepciu Zodpovednej spoločnosti a Romanov a Löblov príspevok k ekonomickému mysleniu. Joseph M. Burza priniesol opis reprezentačnej knihy k 100. výročiu narodenia Štefana B. Romana.

Zborník si môžete objednať (len za cenu poštovného) na emailovej adrese: periodika@matica.sk

 

Viac informácií:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=577607654393848&set=a.334345812053368

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com