Prihláste sa na odborné fóra SGN

 

Organizátor

Slovak Global Network - SGN

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2023 do 15.3.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Odborné fóra SGN sú priestor, v ktorom sa jednotlivci s podobnými záujmami a rôznym profesijným zameraním pravidelne stretávajú a diskutujú na vopred vybrané témy a problémy, ktorým vo svojich sektoroch čelia. Prostredníctvom štruktúrovaných stretnutí pracujú na spoločnom výstupe, ktorý bude slúžiť ako podklad pre presadzovanie zmien vo vybraných oblastiach. Cieľom je priniesť nové pohľady z rôznych disciplín mimo tradičných bublín a vytvoriť nové prepojenia. Každé fórum je facilitované profesionálnymi lektormi Akadémie kritického myslenia. Organizáciu stretnutí zabezpečuje Slovak Global Network.

Fóra sú určené pre odborníkov a odborníčky, mladých profesionálov, Slovákov zo zahraničia aj jednotlivých regiónov Slovenska, ktorí sa chcú angažovať, rozšíriť svoje poznanie o nové pohľady a využiť svoje skúsenosti a expertízu pri transformácii Slovenska, v ktorej sa stanú kľúčovými aktérmi pre dosiahnutie potrebných zmien. Výsledkom spolupráce budú konkrétne návrhy riešení, ktoré zohľadňujú poznatky z rôznych oblastí.

Máte záujem zapojiť sa? Zaregistrujte sa v rámci jednotlivých tém! Každé fórum bude zostavené z max. 15 vybraných členov. Fóra spustíme 27. marca 2023 spoločným podujatím v Bratislave predbežne o 16:00 - 20:00. Následne budú stretnutia prebiehať primárne online. Výstupy sa odprezentujú na Summite SGN v novembri, kde budú pozvaní všetci členovia fór spolu s top slovenskými odborníkmi z celého sveta.

TÉMY NA ROK 2023

 

Viac informácií:

https://growni.sk/odborne-fora-sgn


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Profesionálne organizácie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com