Transformačný workshop s Vikom Marajom

 

Organizátor

Slovak Global Network - SGN

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Palisády 51, Bratislava

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.2.2023 do 15.3.2023

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Po odmlke spojenej s prípravou našich programov sa k vám vraciame s novými aktivitami. V SGN spájame odborníkov a líderky, aby sme posilnili odborný hlas pri tvorbe verejných politík (ďalšie updaty vám pošleme čoskoro). Na to, aby sme dosiahli trvajúce pozitívne zmeny, však musíme meniť myslenie nás samých, ako aj našej spoločnosti.

Preto vás, ako členov našej komunity, pozývame na transformačný workshop Vika Maraja (vedený v angličtine), ktorý organizujeme v spolupráci s Luciou Šickovou a Luciou Paškovou. Workshop prispieva k vízii transformovaného Slovenska, pričom nosnými piliermi sú dôvera a spolupráca. Táto téma je základným levelom, ktorý budeme rozvíjať aj v rámci našich odborných fór, o ktorých vás čoskoro budeme informovať.

V rámci transformačného workshopu sa zo zaregistrovaných záujemcov vyberie skupina zložená z max. 25 ľudí z rôznych kontextov - biznis, mimovládne organizácie, médiá, kultúra, vzdelávanie, verejná správa. Zaregistrovať sa možete cez tento formulár do 22.2.2023 end of day. Vašu účasť budeme potvrdzovať priebežne.

Agenda bude obsahovať témy:

Workshop sa uskutoční 15.3.2023 o 8:30-17:00 v budove Súkromnej základnej školy Edulienka, Palisády 51 (nie na Konventnej 1), 3. poschodie, miestnosť 314.

Cena za workshop je pre biznis účastníkov 1.375,- eur (pre ostatných je zadarmo). Jej úhradou biznis účastníci umožňujú účasť ľudí z neziskových organizácií, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, médií, verejného sektora a iných, bohužial finančne poddimenzovaných oblastí. Prierezovosť a prepájanie sa sú nám vlastné.

 

Viac informácií:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVuFYY7syiLWsEXsyqGeNJTeVjo3jWiGiOXHOD6TabNFXyIg/viewform


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Profesionálne organizácie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com