Participatívne fórum k novým pravidlám zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

 

Organizátor

Úrad vlády Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

8.3.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje Participatívne fórum k novým pravidlám zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

Cieľom participatívneho fóra je spoločne pracovať na príprave novej verzie dokumentu: Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Nakoľko celý proces tvorby dokumentu prebieha participatívne, boli by sme Vám vďační, keby ste sa do procesu zapojili s Vašimi ideami, nápadmi a skúsenosťami z praxe.

Odbornou garantkou participatívneho procesu je Alexandra Poláková Suchalová, ktorá bude participatívne fórum, spolu s autorským tímom novovznikajúceho dokumentu, facilitovať. Autorský tím: Alexandra Poláková Suchalová, Michal Sedlačko, Anna Šestáková, Tomáš Winkler a Matej Miklian. V prílohe e-mailu si Vám dovoľujeme poslať pozvánku na podujatie a program nadchádzajúceho participatívneho fóra.


Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík


Čím sú tieto pravidlá zaujímavé pre krajanov?

Participatívneho fóra sa zúčastní Andrej Probst z krajanského spolku Pražská kaviareň.

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com