Podnikateľská misia na Island zameraná na geotermálnu energiu a obnoviteľné zdroje

 

Miesto realizácie

Reykjavík, Island

Island (550 krajanov)

Dátum realizácie

od 8.5.2023 do 11.5.2023

Oblasť

Vládna organizácia

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Green by Iceland organizujú podnikateľskú misiu spojenú s nadviazaním obchodných vzťahov, výmenou skúseností a príkladov dobrej praxe v kontexte geotermálnej energie, obnoviteľných zdrojov a energetiky na Island. Pracovná cesta nadväzuje na podnikateľské fórum usporiadané pri príležitosti návštevy islandského prezidenta Guðni Th. Jóhannessona na Slovensku v októbri 2022.

Island dlhodobo využíva pre získavanie energie svoje prírodne bohatstvo najmä z vodných a geotermálnych zdrojov. Vďaka tomu je dnes v celosvetovom meradle krajinou s najväčším podielom obnoviteľných zdrojov v národnom energetickom mixe. Podnikateľská misia vytvorí priestor pre priame nadviazanie kontaktov v relevantných islandských energetických spoločnostiach a inštitúciách, v akadémií a návštevu niektorých z geotermálnych elektrárni v krajine.

Registrovať sa môžete do 28. februára 2023 vrátane: sario.sk/sk/registracia-podnikatelska-misia-na-island-zamerana-na-geotermalnu-energiu-obnovitelne-zdroje

 

Viac informácií:

https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-na-island-zamerana-na-geotermalnu-energiu-obnovitelne-zdroje


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Island z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com