Zápajanie zahraničných Slovákov do diania na Slovensku

 

Organizátor

Slovak Global Network - SGN

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenská republika

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.3.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vďaka dotácii v danej výške by sme vedeli usporiadať nasledovné aktivity:
-Zabezpečiť účasť zahraničných Slovákov na odborných fórach konajúcich sa na Slovensku
-Usporiadať verejnú diskusiu k aktuálnej téme s účasťou zahraničného Slováka alebo Slovenky
-Zverejniť PR videá predstavujúce inšpiratívny príbeh aspoň dvoch zahraničných Slovákov.

Dotácia by bola použitá najmä na náklady spojené s tvorbou videí o zahraničných Slovákoch, prenájom priestorov na jednotlivé podujatia, dopravu, ubytovanie a malé občerstvenie pre účastníkov. Obsahuje taktiež príspevok na organizáciu verejnej diskusie (propagácia, eventový manažér, zabezpečenie livestream) a moderovanie a facilitáciu stretnutí a diskusií.

Očakávaný prínos projektu

Vytvárame systémový priestor / nástroj na prierezový dialóg k dôležitým problémom Slovenska. Na príklade našich fór chceme ukázať zástupcom exekutívy aj verejnosti dôležitosť takéhoto dialógu a spôsob akým sa dá robiť. Zapájaním Slovákov zo zahraničia očakávame obohatené výstupy vďaka prinášaniu ich skúseností. Chceme ukázať ich dôležitosť, inšpirovať ľudí na Slovensku ich príbehmi, a budovať vzájomné porozumenie a rešpekt. Očakávame vznik zmysluplných prepojení, ktoré obohatia ostatných členov fór, a zároveň aj zahraničným Slovákom prinesú nové kontakty a prepojenia na Slovensku.

Charakteristika projektu

SGN tvorí priestor na prepájanie ľudí, ktorým záleži na kvalite života na Slovensku. Osobitnou skupinou su Slováci a Slovenky v zahraničí, pre ktorých aktuálne neexistuje systémový nástroj na zapájanie sa do diania na Slovensku. Tento nástroj chceme vytvoriť prostredníctvom série aktivít.

Jadrom aktivít SGN sú prierezové fóra odborníkov na kľúčové témy na Slovensku. V rámci prierezovosti spájame ľudí z verejnej správy, biznisu, neziskového sektora, think tankov, pričom špecifickým cieľom je zapojiť aj zahraničných Slovákov s odbornosťou v danej téme a obohatiť tak diskusiu o ich pohľady a best-practices zo zahraničia. Chceme tak podporiť zapájanie zahraničných Slovákov a Sloveniek do diania na Slovensku. Podpora tejto časti projektu nám umožní uhradiť cestu a ubytovanie, aby mohli prísť aj na fyzické stretnutie a spoznať ostatných členov fór. V rámci prierezových fór SGN chceme organizovať aj verejné diskusie na základe preberaných tém a výstupov. Chceme tak do verejného priestoru prinášať nové tváre a podporiť vytvorenie verejnej objednávky na témy, ktoré sú, alebo by mali byť kľúčové pre krajinu, pričom základom je opäť prinášanie pohľadov zahraničných Slovákov aj vo verejnom priestore. Dôležitou podpornou aktivitou je aj propagovanie zaujímavých príbehov zahraničných Slovákov cez krátke videoprezentácie, pre inšpiráciu spät domov, ale aj podporu vzájomného pochopenia.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 10 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 200 € 8 200 € 82,00 € 4,10 € 0,0016 €

Žiadosť číslo M173/SK/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Propagácia (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Grafické práce (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Prenájom priestorov na podujatie (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Profesionálne organizácie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com