Partička

 

Organizátor

RSKS - Rakúsko-slovenský kultúrny spolok

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Sebastianplatz 3, 1030Wien

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

2.12.2022

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Divadelné predstavenie v piatok 02.12.2022, 19:00.

Improvizačná show styroch hercov, hosťa a režiséra, ktorí hrajú typické a menej známe herecké hry založené na absolútnej nepripravenosti.

Účinkujú: Zuzana Šebová, Peter Sklár, Roman Pomajbo, Štefan Martinovič, Dano Dangl,

Hudobný sprievod: Róbert Hvostaľ

Miesto predstavenia: Škola Komensky, Sebastianplatz 3, 1030Wien

Vstupné: členovia RSKS 20€, nečlenovia 25€, študenti 15€

Záväzné objednávky vstupeniek mailom na: rsks@slovaci.at

 

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Kultúra a umenie

Rakúsko Partička - od 2.12.2022 do 2.12.2022

Rakúsko Kulturní klub - Informační časopis Čechů a Slováků v Rakousku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com