Účasť na Letnej školy žurnalistiky

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

2017

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Slovenské kultúrne centrum Našice sa vo svojej činnosti v posledných troch rokoch podieľa na upravovaní kultúrno-spoločenského mesačníka Prameň, jediného časopisu Slovákov v Chorvátsku, do ktorého svojimi člankami prispievajú členovia Matíc slovenských a ostatní príslušníci slovenskej menšiny v Chorvátsku. Od začiatku tejto aktivity, Centrum s dopisovateľmi pravideľne realizuje pracovné stretnutia, s cieľom zvýšiť úroveň časopisu (štýl písania, obsah článkov, spôsob prípravy článkov na odoslanie a pod.). Keďže väčšina dopisovateľov, ako aj samé zamestnankyne Centra, nemajú žurnalistické vzdelanie, účasť na Letnej škole žurnalistiky a uplatňovanie získaných vedomostí na budúcich stretnutiach s dopisovateľmi, pomôžu pri ďalšom zveľaďovaní kvality jediného tlačového média slovenskej menšiny v Chorvátsku.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
400 € 0 € 0,00 € 0,00 € -

Žiadosť číslo 0251/HR/2017 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Žiadosť zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov.

Požadované položky: doprava

Schválené položky: doprava

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com