Výzva na zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov na Slovensku

 

Organizátor

Úrad vlády Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 29.10.2022 do 31.12.2022

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti možnosť podieľať sa na stransparentňovaní hodnotiaceho procesu výskumných a inovačných projektov na Slovensku. Na hodnotenie výskumných a inovačných projektov predložených v rámci výziev z Plánu obnovy a odolnosti budeme využívať predovšetkým databázu expertov Európskej komisie.

Pri projektoch s vyššou alokáciou budeme využívať zahraničných hodnotiteľov, vrátane slovenských vedcov a expertov na technológie dlhodobo pôsobiacich v zahraničí. Pri projektoch s nižšími rozpočtami hľadáme expertov spĺňajúcich kritériá odbornosti, ktorí pôsobia v na Slovensku a v Čechách.

Chceli by sme Vás informovať, že v prípade ak majú Vaši experti záujem zapojiť sa do hodnotenia projektov, aby sa zaregistrovali do databázy Európskej komisie.

Ak už v databáze zaregistrovaní sú, je potrebné nastaviť profil (podľa obrázku tretia možnosť) tak, aby mohli byť kontaktovaní aj na výzvy mimo priamo riadených programov. Hodnotenie projektov bude finančne odmeňované na úrovni Horizontu Európa.

Za zdieľanie tejto informácie v rámci Vašich inštitúcií a sietí kontaktov Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,
Michaela Kršková
Chief Innovation Officer
Head of Secretariat, Government Council for Science, Technology and Innovation


Registrácia do registra expertov nie je úplne jednoduchá. Ak by niekto potreboval pomôcť s registráciou, môžete sa obrátiť na Andreja Probsta, ktorý prešiel celou registráciou.

 

Viac informácií:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com