Vianočné dielne s Mikulášskou besiedkou v Stoke on Trent

 

Organizátor

Czech & Slovak Club UK CIC

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Miesto realizácie

Park Church, Boughey Road, Stoke-on-Trent, ST4 2BZ

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.12.2022 do 4.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

70

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Vzbudenie záujmu u detí o slovenskú kultúru, ľudovú tvorbu, tradície a ich propagácia.
Aktívne osvojovanie si, praktická realizácia ľudých zvykov, tradícií a slovenského folklóru.
Podpora nárného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity.

Očakávaný prínos projektu

Upevnenie národnej, kultúrnej a jazykovej identity u detí. Deti spoznajú ľudovú kultúru, tradície a najmä ľudové remeslá pomocou praktickej realizácie, čo znamená, že si samé vyskúšajú prácu s rôznym materiálom tak, ako to naši predkovia robili v minulosti- učenie zážitkom. Šírenie a uchovávanie slovenského folklóru- ľudových remesiel, zvykov a tradícií medzi deťmi a mládežou v Slovenskej komunite v Stoke on Trent a jeho okolí.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2022: 750 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
640 € 250 € 9,14 € 2,67 € 0,0023 €

Žiadosť číslo 0780/GB/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0780/GB/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Spojené kráľovstvo

Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023 - od 21.9.2023 do 31.10.2023

Spojené kráľovstvo Krajanský klub “Žubrienky“ pre deti do 4 rokov - od 1.1.2023 do 1.12.2023

Spojené kráľovstvo Detsky Folklorny Subor Stvorlistok - od 7.1.2023 do 16.12.2023

Spojené kráľovstvo Včielka (Krúžok slovenského jazyka pre deti) - od 7.1.2023 do 16.12.2023

Spojené kráľovstvo Včielkina knižnica - od 7.1.2023 do 16.12.2023

Spojené kráľovstvo Detsky Folklorny Subor Stvorlistok - od 1.5.2023 do 17.12.2023

Spojené kráľovstvo Vcielka MIMA - od 6.1.2023 do 22.12.2023

Spojené kráľovstvo Rozširovanie a udržiavanie knižnice v Oxforde - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Rozširovanie a udržiavanie knižnice v Birminghame - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Ľudovo-umelecké dielne v Nottinghame - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Ľudovo-umelecké dielne v Stoke on Trent - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Ľudovo-umelecké dielne v Oxforde - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Folklórny súbor Breza - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Detský Folkórny súbor Brezička - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenské vzdelávacie centrum Okenko - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenská víkendová škola a škôlka v Londýne - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Veľkonočná akcia - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenčina bez hraníc - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Školáčik-škôlka - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Mikulášska akcia - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo V. konferencia riaditeľov Slovenských Vzdelávacích centier vo Veľkej Británii - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo IV. kolo Recitačnej súťaže pre deti v prednese slovenskej poézie a próze - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenská víkendová škola a škôlka v Londýne a jej sprievodné projekty – nákup vybavenia - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo III. kolo Tanečných dielní pre detské folklórne súbory vo Veľkej Británii - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Mikulašska besiedka - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Artô Gallery - Virtuálna galéria súčasného vizuálneho umenia autorov slovenského pôvodu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slováčik roka 2022 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Ľudovo-umelecké dielne v Birminghame - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Divadelné predstavenie slovenských detí - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Štipendijný program Slovenskej víkendovej školy v Londýne pre študentov zo znevýhodneného prostredia - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenskí rodičia v Berkshire- slovenské vzdelávacie centrum Školáčik - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Nákup krojových doplnkov a hudobných nástrojov DFS Brezička - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Nákup krojov, krojových doplnkov a technického vybavenia FS Breza - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo FS Morena – Prenajom priestorov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Knižnica v Okenku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Kamaráti za hranicami - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo FS Morena - Nakup krojov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenské folklorne Vianoce DFS Sovička v Londýne - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Pracovné zošity Včielka MiMa - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo DFS Sovička Londýn-prenájom priestorov a nákup zvukovej techniky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Detský folklorny súbor Sovička v Londýne- účasť na folklornom festivale v Swanage September 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Doprava učebného materiálu pre Vzdelávacie centrá vo Veľkej Británii - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenčina v Bristole 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo FS Morena - Den Slovakov s Morenou, Londyn - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenčina v Bristole 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Výtvarný krúžok v Bristole 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Festival a slovenský folklór v Anglicku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenský a český literárny Festival pre deti a dospelých V Londýne - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Vianočné dielne - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Denné Slovenské letné dielne - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Naštudovanie novej inscenácie a turné 2023 - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Fašiangové a Veľkonočné dielne - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenský jazykový kurz pre dospelých - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Náklady spojené so zabezpečením činnosti pre Folklórny Súbor Lipa - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Československí veteráni v UK - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Podpora vzdelávania v slovenskej škole vo Warwicku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Pod maskou - od 15.3.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Česko-slovenské výtvarné dielne a výstava - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Slovenská škôlka a herňa vo Warwicku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Spojené kráľovstvo Jesenné ľudové dielne - od 15.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com