Nákup technického vybavenia

 

Miesto realizácie

Nova Huta, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

médiá

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Tento fotoaparat chceme použivať v kostole, natačať rôzne scenky a iné akcie s detmi, ktoré máme s nimi a rôzne stretnutia zo staršimi.

Očakávaný prínos projektu

Dufame že pomôcou aj tochto fotoaparata budeme môcť urobyť veľa radosti našim deťom aj dospelým, budeme môcť sa spojiť na ďalku z našimi pribuznými a v srdciach našich deti ostáne pekna pamiatka.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2022: 2 350 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 700 € 1 000 € 34,00 € 3,40 € 0,0400 €

Žiadosť číslo 0764/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (KV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0764/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com