Podpora účasti pedagógov a koordinátorov slovenského školstva z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach na Slovensku, Dolnej zemi a v Chorvátsku

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

12

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť pedagógom možnosť nadobúdania vedomosti o metódach výučby slov. jazyka a kultúry a jeho účelom je zvyšovanie odbornej úrovne slovenských pedagógov z Chorvátska účasťou na kurzoch a seminároch v Slovenskej republike a na Dolnej zemi, ako aj výmena informácií a skúsenosti medzi učiteľmi doma v Chorvátsku.

Očakávaný prínos projektu

Zvyšovanie pedagogickej úrovne slovenských pedagógov z Chorvátska účasťou na kurzoch a školeniach v Slovenskej republike, na Dolnej zeme a v Chorvátsku, ako aj na stretnutiach učiteľov v Chorvátsku.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 2 100 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 300 € 1 000 € 108,33 € 6,50 € 0,1000 €

Žiadosť číslo 0662/HR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0662/HR/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com