Podpora účasti žiakov z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach na Slovensku a na Dolnej zemi

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenska republika, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

60

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Účasť žiakov z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach v slovenskom jazyku, ktoré skvalitňujú postoj žiakov, mládeži k svojej materinskej reči. Druženie sa s priateľmi, žiakmi Slovákmi z iných štátov, spoznávanie Slovenska.

Očakávaný prínos projektu

Zvyšovanie úrovne znalosti slovenského jazyka účasťou na seminároch pre slovenských žiakov zo zahraničia. Spoznávanie Slovenska a jeho dejín, kultúry, literatúry, krásy Slovenska. Udržiavanie a povzbudzovanie u žiakov ich slovenského národného povedomia a kultúrnej identity a kultúry dolnozemských Slovákov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 6 200 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 300 € 3 000 € 55,00 € 55,00 € 0,8134 €

Žiadosť číslo 0661/HR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Doprava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - poistenie cestovné

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0661/HR/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com