Línia

 

Organizátor

Múzeum vojvodinských Slovákov

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 31.12.2022

Oblasť

médiá

Počet účastníkov

12

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je vytvoriť päť krátkych dokumentárnych filmov s tematikou ženských vojvodinských autoriek v oblasti výtvarného umenia a grafiky a ponúknuť prostredníctvom priblíženia vybraných autoriek pohľad na vývoj slovenského výtvarného umenia vo Vojvodine v kontexte času (približujú sa žijúce aj nežijúce akademické autorky, zástupkyne rôznych generácií). Dokumenty zároveň prinášajú pohľad na výtvarné umenie, ktoré sa v priebehu rokov mení a výtvarníčky nachádzajú nové spôsoby, ktorými komunikujú s recipientom. Reflektujú tiež meniaci sa svet. Dokumenty o výtvarnom umení tak majú sociálny dopad a prinášajú umeleckú reflexiu meniaceho sa človeka, ktorému sa prihovárajú výtvarníčky svojou tvorbou. Projekt priblíži pri príležitosti 125. výročia narodenia Zuzky Medveďovej, najprv túto akademickú maliarku. V ďalších dokumentoch sa dramaturgia venuje ženám - akademickým maliarkám, ktoré ju nasledujú v pomyselnej výtvarnej línii.
Zámerom projektu je v časoch ovplyvnených koronavírusom prinášať kvalitný umelecký, vzdelávací obsah o výtvarnom umení v kontexte meniacej sa spoločnosti a človeka.

Očakávaný prínos projektu

Tvorba dokumentárnych filmov o slovenskom vojvodinskom výtvarnom umení žien plní umelecké ciele - tvorba kultúrnych hodnôt, zachovávanie informácií a ich umelecké spracovanie so svojobytným režijným pohľadom. Vzdelávacia funkcia typická pre dokumnet.
Projekt je zvlášť dôležité organizovať v časoch ovplyvnených opatreniami proti koronavírusu, aby nedošlo k stagnácii na poli umeleckej činnosti. Projekt prepája výtvarné umenie a film. Múzeum vojvodinských Slovákov sa tak snaží podporovať aj ďalšie druhy umenia - v tomto prípade audiovizuálne umenie. Dokumenty budú premietané aj v Galérii Zuzky Medveďovej, čím sa Múzeum vojvodinských Slovákov priblíži moderným svetovým výstavným sieňam, kde bežne expozície dotvárajú a vysvetľujú krátke filmy bežiace na stenách galérie. Diela budú mať osobitný dopad na publikum priamo v Galérii Zuzky Medveďovej počas podujatí organizovaných v galérii (Noc múzeí a galérií,...). Dokumenty sa stiež stanú súčasťou prehliadok pre organizované školské a študentské skupiny.
Projekt Línia je možné organizovať v celosti aj v prípade obmedzujúcich opatrení na ochranu zdravia v súvislosti s koronavírusom.

Dodatočné informácie

Projekt je originálnym dielom, ktorým chce Múzeum vojvodinských Slovákov rozvinúť svoju činnosť propagácie slovenského vojvodinského výtvarníctva moderným spôsobom cez internet, pričom samotné spracovanie dokumentov ponúkne umeleckú filmovú rovinu. Krátke filmy a dokumentárne filmy sú v súčasnosti predmetom záujmu mladej generácie, preto chce múzeum využiť prostriedok dokumentárneho filmu krátkeho rozsahu na vzdelávanie mladej generácie, predovšetkým tínejdžerov. Komplet krátkych dokumentov bude dostupný online, čím sa zvyšuje dostupnosť aj pre Slovákov v iných krajinách a prispieva sa k spoznávaniu krajanských komunít. Prostredníctvom dokumentov sa o výtvarnom umení vo Vojvodine dozvedia aj Slováci na Slovensku. Diela budú zdieľané s inštitúciami na Slovensku, ktoré sa venujú muzeálnej činnosti a práci s mládežou (SNM, Štátna vedecká knižnica a Literárno-hudobné múzeum v B. Bystrici, Univerzita Mateja Bela, SNG Zvolenský zámok). V dokumentoch aj na ostatných propagačných materiáloch k projektu bude uvádzané, že projekt vznikol vďaka podpore ÚSŽZ.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 2 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 2 000 € 333,33 € 0,80 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 0656/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Grafické práce (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - cestovné výdavky a ubytovanie pre tvorivý tím

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0656/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com