Slovenské krajanské Vianoce

 

Organizátor

Slovak Learning CIC

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Miesto realizácie

Osobne v Londýne, diaľkovo z celého sveta

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.12.2022 do 10.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

400

Počet zasiahnutých

400

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zámerom projektu “Slovenské krajanské Vianoce“ je zachovávať slovenské vianočné zvyky a tradície v krajanských slovenských komunitách a taktiež ich v priateľskom svetle prezentovať priaznivcom našej kultúry a jazyka, či už osobne v Londýne, alebo diaľkovo pre krajanov vo svete. Okrem tradičného odovzdávania Mikulášskych balíčkov a kultúrneho programu v podaní krajanských študentov a krajanských folklórnych súborov, sú pre hostí pripravené tvorivé ľudové dielne a občerstvenie v duchu slovenských vianočných tradícii (výroba vianočných pohľadníc, zdobenie tradičných medovníkov a iné). Pre krajanov, ktorí sa k nám pridajú diaľkovo, prebiehajú paralelne online aktivity, zahrňujúce ľudové dielne a interaktívne predstavenia s anjelom, Mikulášom a čertom.

Očakávaný prínos projektu

Realizáciou tohto projektu efektívne prezentujeme slovenské tradície, jazyk a reálie slovenskej komunite v Londýne, no taktiež krajanom a ich rodinám z iných častí sveta, ktorí sa k nám pridajú na diaľku. Na základe našich skúseností z minulých rokov, táto naša najpopulárnejšia mimoškolská akcia umožňuje združovať našu komunitu v uvoľnej atmosfére predvianočného obdobia a taktiež zvyšovať krajanské povedomie a cítenie medzi samotnými krajanmi a ich rodinami rôznych etník. Dôkazom o popularite tohto projektu v slovenskej komunite je že každým rokom registrujeme minimálne 100 registrovaných detí, nerátajúc ich sprievod, ktorým kapacitne nemôžeme takmer nikdy vyhovieť. Dokonca aj v rámci pandemických reštrikcii minulý rok sa nám diaľkovo podarilo zorganizovať túto akciu pre takmer 80 registrovaných študentov a ich rodiny. S dostatočnou finančnou podporou a za priaznivej epidemiologickej situácie by sme v roku 2022 radi buď prenajali väčšie priestory, alebo organizovali dve takéto akcie, aby sme tak naďalej mohli aj v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí šíriť osvetu o slovenských tradíciách čo najširšiemu obecenstvu.

Dodatočné informácie

Slovenská víkendová škola v Londýne okrem slovenských jazykových kurzov a vzdelávaniu o slovenskej kultúre a reáliách pravidelne realizuje niekoľko mimoškolských akcií, ktoré v roku 2022 budú mimo Slovenských krajanských Vianoc zahŕňať aj Divadelné dielne \"Ľudový slovníček pána Dobšinského\" , Svätojánsku Noc v Londýne (Jún 2022), Deň detí (Jún 2022), Fašiangový karneval (Február 2022), Deň matiek (Máj 2022), Oslavu jesene (Október 2022), Deň kníh (Apríl 2022) no taktiež aj besedy a charitatívne akcie.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 400 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 900 € 400 € 12,25 € 12,25 € 0,0036 €

Žiadosť číslo 0419/GB/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0419/GB/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Spojené kráľovstvo

Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta - od 3.12.2022 do 3.12.2022

Spojené kráľovstvo Vianočné dielne s Mikulášskou besiedkou v Nottinghame - od 3.12.2022 do 4.12.2022

Spojené kráľovstvo Vianočné dielne s Mikulášskou besiedkou v Stoke on Trent - od 3.12.2022 do 4.12.2022

Spojené kráľovstvo Vianočné dielne s Mikulášskou besiedkou v Oxforde - od 3.12.2022 do 4.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenské krajanské Vianoce - od 3.12.2022 do 10.12.2022

Spojené kráľovstvo Mikuláš v Bristole 2022 - od 3.12.2022 do 10.12.2022

Spojené kráľovstvo Vcielka MIMA - od 15.1.2022 do 17.12.2022

Spojené kráľovstvo Vcielka (Krúžok slovenského jazyka pre deti) - od 15.1.2022 do 18.12.2022

Spojené kráľovstvo Prevadzka pravidelnej cinnosti skoly a komunity - 2 pobocky - od 1.1.2022 do 30.12.2022

Spojené kráľovstvo Detský folklórny súbor Sovička v Londýne - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Vzdelávacie centrum v Stoke on Trent - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Rozširovanie a udržiavanie knižnice v Stoke on Trent - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenské folklórne Vianoce DFS Sovička v Londýne - od 1.11.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Detský folklórny súbor Sovička v Londýne - ucast na festivale v Swanage September 2022. - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Tvorivé dielne zamerané na tradičné ľudové techniky- DFS Sovička v Londýne - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Folklorna skupina Slovacik - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenská školička Cambridge - Slovak School Cambridge - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenská školička Cambridge - Slovak School Cambridge - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Nakup Tlaciarne a tabletu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Divadelné predstavenia vo Veľkej Británii - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Casopis SLOVAK V UK - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenskí rodičia v Berkshire- slovenské vzdelávacie centrum- Školáčik - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Vzdelávacie centrum v Nottinghame - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Rozširovanie a udržiavanie knižnice v Nottinghame - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo FS Morena – Prenajom priestorov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Prenájom priestorov a administratívne poplatky pre Folklórny Súbor Lipa - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenská víkendová škola a škôlka v Londýne - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenčina bez hraníc - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Krajanský klub “Žubrienky“ pre deti do 3 rokov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenské vzdelávacie centrum Okenko - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Ľudový slovníček pána Dobšinského - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Veľkonočná akcia - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenská herňa a škôlka Slovak School Warwick - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Mikulášska akcia - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenskí rodičia v Berkshire- slovenské vzdelávacie centrum- Školáčik - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenská víkendová škola Warwick - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Detský Folkórny súbor Brezička Birmingham - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Folklórny súbor Breza - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Knižnica v Okenku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Česko- slovenský literárny festival pre deti a dospelých - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Česko-slovenský folklórny Festival a folklór v Anglicku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenskí rodičia v Berkshire- slovenské vzdelávacie centrum- Školáčik - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Detský folklórny súbor Sovička v Londýne - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Divadelná inscenácia "Z extrému do extrému" - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenčina v Bristole 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenčina v Bristole 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenčina pre dospelých v Bristole 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Krojové vybavenie Folklórneho Súboru Lipa - od 28.4.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Krojové vybavenie Folklórneho Súboru Lipa - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Nákup krojových doplnkov a hudobných nástrojov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovensko-moj domov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Detský výtvarný krúžok v Bristole 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Nákup krojov, krojových doplnkov a technického vybavenia - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Divadelné radosti - od 15.3.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Nákup odbornej literatúry pre Folklórny Súbor Lipa - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Česko-slovenské výtvarné dielne, výstava a kniha - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Nákup krojového vybavenia pre detskú zložku súboru - Detský Folklórny Súbor Studnička - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Slovenskí a českí veteráni v Uk - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Kamarati za Hranicami - od 15.1.2022 do 31.12.2022

Spojené kráľovstvo Zakúpenie technickej výbavy pre FS Lipa a DFS Studnička - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com