Slovak Heritage Festival

 

Organizátor

Slovak Heritage Festival

USA USA (750 000 krajanov)

Miesto realizácie

655 Cranbury Rd. East Brunswick | NJ 08850

USA USA (750 000 krajanov)

Dátum realizácie

25.9.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

5 000

Počet zasiahnutých

15 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Festivalový program otvoríme, rovnako ako po iné roky, katolíckou svätou omšou. Začiatok svätej omše bude v priebehu dopoludnia. Popoludňajší program sa bude viesť tradične vo folklórnom duchu. Vystúpia folklórne súbory a skupiny z New Jersey. V rámci festivalového programu vystúpia domáci hudobní hostia, aj tí zo Slovenska. Veríme, že náš spoločný Slovak Heritage Festival sa opäť vydarí a bude to pre nás všetkých neopakovateľný zážitok.

Charakteristika projektu

Celodenný festival slovenskej kultúry povzbudzuje v národnom cítení krajanov žijúcich v zahraničí, podporuje kultúru tradičným vystúpením domácich folklórnych súborov a hudobných hostí zo Slovenska.

Očakávaný prínos projektu

Posilenie národného cítenia Slovákov žijúcich v USA, stretnutie krajanov, zdieľanie spoločných hodnôt.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2022: 110 600 €.

 

Viac informácií:

https://slovakfest.org

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
25 000 € 10 000 € 5,00 € 1,67 € 0,0133 €

Žiadosť číslo 0490/US/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - Poistenie 1.500 USD, dohľad polície 1.500 USD

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0490/US/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine USA z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com