Predstavenie hry Rum a vodka od Conora McPhersona v podaní Divadla Kontra

 

Miesto realizácie

Ženeva

Švajčiarsko Švajčiarsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 28.10.2022 do 30.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

80

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Rum a vodka je najreprízovanejšie predstavenie divadla Kontra, s viac ako 600 reprízami. Je to \"One man show\" komédia, pri ktorej publikum plače od smiechu!

Očakávaný prínos projektu

Divadelné predstavenie napomôže utužovaniu a lepšej integrácii slovenskej komunity v Ženeve, ako aj
nadväzovanie priateľstva s komunitou českou.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 2 400 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 750 € 900 € 34,38 € 34,38 € 0,0360 €

Žiadosť číslo 0218/CH/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0218/CH/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Švajčiarsko z oblasti Profesionálne organizácie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com