XVIII. Regionálny slovenský deň

 

Miesto realizácie

Šalgótarján

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

19.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

400

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Regionálny deň je oslavou slovenskej národnosti v Novohradskej a Hevešskej župe. Do miestneho Domu kultúry približne 10 autobusov priváža Slovákov z celého regiónu, výnimkou bol rok 2021, keďže kvôli koronavírusovej nákaze mohlo prísť menej divákov. Prvoradým cieľom NŽSNS je udržiavanie slovenského povedomia prostredníctvom takých aktivít, ktoré posilňujú pocit spolupatričnosti, hrdosti na svoju slovenskosť a upevňovania citovej väzby k Slovensku. Najdôležitejším podujatím z tohto aspektu je Regionálny slovenský deň, na ktorý prichádza každoročne 400-500 osôb . Aj toto najvýznamnejšie podujatie organizuje NŽSNS. Program priateľského stretnutia: Daj Boh šťastia- hymna Slovákov v Maďarsku; Slávnostné príhovory- hostia zo Slovenska i z Maďarska; Odovzdanie vyznamenaní Na pamiatku Anny Hugyeczovej; Slováci Slovákom – kultúrny program, filmový dokument o činnosti novohradskej a hevešskej župy.

Očakávaný prínos projektu

Ojedinelá možnosť stretnutia sa všetkých zástupcov slovenských národnostných obcí, ktoré sú od seba v značnej vzdialenosti. Vzácne stretnutia na ktoré sa všetci tešia, sviatočná atmosféra, ocenenia práce tých, ktorí si to zaslúžia a v neposlednom rade hlboký umelecký zážitok z vystúpenia telies zo Slovenska a z Maďarska.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 350 € 700 € 10,88 € 8,70 € 0,0070 €

Žiadosť číslo 0188/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0188/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta - od 3.12.2022 do 3.12.2022

Maďarsko Slovenčinár-metodický časopis - od 1.11.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Prístavba polootvorenej stodoly - od 1.5.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Nákup stolov a lavíc do vonkajšej slovenskej národopisnej učebne školy - od 1.5.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Účasť na Pamätnom dni zahraničných Slovákov - od 1.5.2022 do 21.12.2022

Maďarsko Festivaly a národnostné kvalifikačné súťaže Folklórneho spolku Furmička - od 1.5.2022 do 30.12.2022

Maďarsko Vydanie knihy: Tradícia kulinárskej kultúry v románoch Pála Závadu - od 2.1.2022 do 30.12.2022

Maďarsko Tlačiarenské náklady vydávanie Ľudových novín - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Nákup digitálnej technológie - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko “Už sme… / Mi már...:” - Workshop pre poslucháčov univerzít - od 31.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydanie časopisu Pilíšan(ka) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Jazykový kurz pre dospelých - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Pohyblivé noty - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko XX. Národnostný deň v Rétšágu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Už cez Ečer... Vydanie nosiča zvukového záznamu - od 2.5.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Ja Jánošík - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Náš Kalendár 2023 - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko INTENZÍVNE, INTERAKTÍVNE ONLINE JAZYKOVÉ KURZY SLOVENČINY PRE MLÁDEŽ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Inventár kultúrnych hodnôt Slovenského seniorátu v Rumunsku - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie prílohy Lúč - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Knižné vydanie prílohy Ľudových novín pre deti - LuDo - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Bezpečnostná premávka detí - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Mapa Slovenská Budapešť na internete - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko vydanie publikácie Svadobné zvyky Slovákov v Šóškúte - od 17.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Webová stránka Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Modernizácia dvora materskej školy - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Obnova webovej stránky Ľudových novín www.luno.hu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Zabezepčenie fungovania zboru Ozvena - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Jazykovy kurz v Bükkszentkereszte - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Matrika Békéšskej Čabe, Slovenského Komlóša, Ambrózky, Malého Kereša a Veľkého Bánhedeša - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Doplnenie fondu Knižnice a dokumentačného centra SM - od 2.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 15-ročné jubileum založenia Kultúrneho spolku pre Mlynky v Mad'arsku (2007-2022) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Nákup kníh pre deti a mládež - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Digitálne pieskovisko - Digitalizácia výučby geografie, dejepisu a slovenskej vzdelanosti - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenská rodná dedina III - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko MLYNKY 275 - od 27.11.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vytvorenie webovej stránky Združenia pilíšskych Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz trochu inak - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnej činnosti Športového a kultúrneho spolku Pilíš - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Tancuj, tancuj, vykrúcaj...."po štvrté" - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Obstarávanie krojového a kompletného zvukového vybavenia pre 15-ročný Kultúrny spolok pre Mlynky - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Robotika pre každého - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Projektová miestnosť pre edukačných aktivit - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Malí záhradkári - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Modernizácia tried - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Pravidelné nedeľné Služby Božie v Budapešti - od 1.1.2022 do 31.12.2023

Maďarsko INTERAKTÍVNA SLOVENČINA - od 20.4.2018 do 20.12.2033

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com