Dni slovenskej kultúry v Lipovľanoch 2022

 

Organizátor

Matica slovenska Lipovľany

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Lipovľany, Chorvatsko

Chorvátsko Chorvátsko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.10.2022 do 15.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

120

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Program obsahuje vzdelávaciu, kultúrnu, zábavnú a
náboženskú časť. Okrem odbornej prednášky bude
slovenská hudba a piesne.V etno domu (v priestore
stodoly) - slovenské dokumenty a hrané filmy, výstava
ručných prác členov Matice.
Pre Slovákov je toto podujatie výnimočné, pretože v obci Lipovljani pôsobí aj česká (Česka beseda), a ukrajinská spoločnosť (Karpaty).

Očakávaný prínos projektu

1. Zviditeľniť slovenskú národnostnú menšinu v
Lipovľanoch 2. Zvýšené povedomie o regionálnej
výchove, a tvorba a šírenie kulturnych hodnôt Slovenska
3. Zvýšený počet mladých a najmä deti v aktivitach MS Lipovljany.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 1 600 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
625 € 300 € 6,25 € 5,21 € 0,0300 €

Žiadosť číslo 0109/HR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0109/HR/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Matica slovenská

Chorvátsko Rekonštrukcia priestoru Slovenskeho etno domu Lipovľany. - od 6.5.2022 do 31.10.2022

Chorvátsko Nájomné - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Chorvátsko Jazyk a tvorivé ľudové techniky - dielne - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Chorvátsko Tvorba hudobných podkladov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com