Náš kultúrno-historický kalendár na rok 2023

 

Organizátor

Užhorodský spolok Slovákov

Ukrajina Ukrajina (12 000 krajanov)

Miesto realizácie

Užhorod

Ukrajina Ukrajina (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

21

Počet zasiahnutých

52

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Náš kultúrno-historický kalendár na rok 2023 na stiahnutie


Náš kultúrno-historický kalendár na rok 2023 na stiahnutie - kratšia verzia


Charakteristika projektu

Kalendár bude informováť o aktyvitách USS,odháleni tabul,o historiji a živoite slovenskej menšine na Ukrajine.

Očakávaný prínos projektu

Kalendár sa dostáne okrem členom USS,do Madarska/Bejkeščaba/,knižnic Užhorodu a okresných knižnic, a tiež ročnku dostánu miestne historyki.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 12 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 900 € 1 000 € 185,71 € 75,00 € 0,0833 €

Žiadosť číslo 0012/UA/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0012/UA/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Ukrajina z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com