Publikácia Zločiny proti Slovákom vo Vojvodine počas druhej svetovej vojny

 

Organizátor

Centar za srpsko-slovačke teme

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Srbsko a Slovensko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2022 do 30.11.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

6

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Súčasťou projektu súvisiaceho s vydaním publikácie Zločiny proti Slovákom na území Vojvodiny počas druhej svetovej vojny, je vydanie autentického archívneho z Fondu Archívu Vojvodiny. Archívne dokumenty zahrňujú výpovedí obetí slovenskej národnostnej príslušnosti. Publikácia bude obsahovať pôvodné vyhlášky v slovenčine ako aj elaboráty o zločinoch proti Slovákom. Osobitný význam projektu predstavuje skutočnosť, že uvedený archívny materiál nebol doposiaľ publikovaný a poskytuje nespochybniteľné vedecké údaje, ktoré svedčia o podiele utrpenia príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny na území Vojvodiny počas druhej svetovej vojny. Projekt sa uskutoční v spolupráci s Archívom Vojvodiny, ako aj partnerskou organizáciou Múzeom slovenského nárondého povstania. V publikáci bude vydaných aj niekoľko vedecko-populárnych textov, ktoré sa týkajú skumanej tematike a ktoré budú prijateľné pre širšie auditórium, nielen pre akademické spoločenstvo.

Očakávaný prínos projektu

Celá publikácia má interdisciplinárny charakter, ktorý sa odráža cez prizmu významu v kontexte archívnej vedy, historiografie, antropológie a štúdia kultúry pamäti, keďže jej hlavným cieľom je predstaviť túto zatiaľ neprebádanú tému nielen členom akademickej i laickej verejnosti ale aj širšiemu auditóriu, predovšetkým na území Srbskej republiky a Slovenskej republiky, teda v srbčine a slovenčine.

Dodatočné informácie

Súčasťou projektu súvisiaceho s tlačou a vydaním publikácie Zločiny proti Slovákom na území
Vojvodiny počas druhej svetovej vojny, je vydanie autentického archívneho materiálu (naskenovaných
dokumentov) z Fondu F.183 Archívu Vojvodiny, ktorý je kategorizovaný ako kultúrny statok
výnimočného významu. Archívne dokumenty zahrňujú 1 136 výpovedí obetí slovenskej národnostnej
príslušnosti, ktoré zostavila Anketová komisia pre zisťovanie vojnových zločinov proti Slovákom
okupantmi. Publikácia bude obsahovať pôvodné vyhlášky v slovenčine z roku 1946, ako aj elaboráty o
zločinoch proti Slovákom, ako aj ich preklady do srbčiny, a jej objem bude cca 2 000 strán. Osobitný
význam projektu predstavuje skutočnosť, že uvedený archívny materiál nebol doposiaľ publikovaný a
poskytuje nespochybniteľné vedecké údaje, ktoré svedčia o podiele utrpenia príslušníkov slovenskej
národnostnej menšiny na území Vojvodiny počas druhej svetovej vojny. Projekt sa uskutoční v
spolupráci s jeho inštitucionálnym držiteľom, Centrom pre srbsko-slovenské témy, Archívom
Vojvodiny, ako aj partnerskou organizáciou zo Slovenskej republiky, Múzeom slovenského nárondého
povstania. Okrem prekladu a publikácie pôvodných archívnych dokumentov, v publikáci bude
vydaných aj niekoľko vedecko-populárnych textov, ktoré sa týkajú skumanej tematike a ktoré budú
prijateľné pre širšie auditórium, nielen pre akademické spoločenstvo.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 4 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 815 € 0 € 1 135,83 € 0,68 € -

Žiadosť číslo 1076/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Slovenská grafika v Srbsku - od 1.10.2022 do 1.12.2022

Srbsko Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade - od 1.10.2022 do 1.12.2022

Srbsko Realizácia kvízu: Poznaj svoju minulosť - od 1.12.2022 do 1.12.2022

Srbsko Skvalitnenie podmienok sretávania sa Slovákov - od 1.7.2022 do 1.12.2022

Srbsko Stále sme tu - od 1.8.2022 do 1.12.2022

Srbsko Katalóg módnych odevov a odevných doplnkov zdobených slovenskými ľudovými výšivkami - od 1.7.2022 do 1.12.2022

Srbsko Rekonštrukcia domu kultúry v Padine - III fáza - od 1.4.2022 do 1.12.2022

Srbsko Potreby folklórnych skupín SKUS Pivnica - od 1.2.2022 do 1.12.2022

Srbsko Oprava Slovenského Chrámu Božieho - od 1.6.2022 do 1.12.2022

Srbsko 30. Festival Spievajže si, spievaj - od 23.10.2022 do 3.12.2022

Srbsko Podpora matičnej činnosti v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Činnosť Etno odbočky v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 20.6.2022 do 10.12.2022

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko SLOVENSKÉ DETSKÉ DIVADIELKO - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tešíme sa z Vianoc - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko KNIHA 50 ROKOV ČINOSTI KUS ZVOLEN KULPIN - od 1.6.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Kovačický kalendár 2023 - tlač - od 1.11.2022 do 15.12.2022

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Pazovský kalendár 2023 - od 1.8.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 30.4.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Večerné edukície na umelecké školy pre deti a mládež - od 4.11.2022 do 18.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Po slovensky na strednej škole - od 1.9.2022 do 20.12.2022

Srbsko Slovenčina aj pre predškolákov - od 1.2.2022 do 20.12.2022

Srbsko Kabaret 3 - od 1.7.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Technické zabezpečenie pre MOMS v Selenči - od 15.8.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Údržba web stránky pre dištančné vzdelávanie - od 16.1.2022 do 22.12.2022

Srbsko Deti a básne - od 1.7.2022 do 22.12.2022

Srbsko Čo hovoria deti - od 1.6.2022 do 22.12.2022

Srbsko Rozhlasový krúžok pre deti - od 1.9.2022 do 22.12.2022

Srbsko Hrajme sa spolu- prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku - od 24.8.2022 do 22.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Retrospektíva týždňa - od 1.1.2022 do 24.12.2022

Srbsko Postrehy, úvahy, kritiky... - od 1.4.2022 do 24.12.2022

Srbsko Jazykové okienko - od 2.4.2022 do 24.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Organizácia tematických výstav s tradičnými a súčasnými témami - od 8.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Výskum a prezentácia srbsko-slovenských literárnych vzt?ahov - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Publikácia Zločiny proti Slovákom vo Vojvodine počas druhej svetovej vojny - od 26.4.2022 do 26.12.2022

Srbsko časopis Náš život - od 27.11.2022 do 27.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Dozvuky - od 3.1.2022 do 29.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Dejiny Matice slovenskej v Juhoslávii - (1861..., 1932-1948). - od 5.1.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Pivnická svadba - od 3.1.2022 do 30.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com