Publikácia Zločiny proti Slovákom vo Vojvodine počas druhej svetovej vojny

 

Organizátor

Centar za srpsko-slovačke teme

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Srbsko a Slovensko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2022 do 30.11.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

6

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Súčasťou projektu súvisiaceho s vydaním publikácie Zločiny proti Slovákom na území Vojvodiny počas druhej svetovej vojny, je vydanie autentického archívneho z Fondu Archívu Vojvodiny. Archívne dokumenty zahrňujú výpovedí obetí slovenskej národnostnej príslušnosti. Publikácia bude obsahovať pôvodné vyhlášky v slovenčine ako aj elaboráty o zločinoch proti Slovákom. Osobitný význam projektu predstavuje skutočnosť, že uvedený archívny materiál nebol doposiaľ publikovaný a poskytuje nespochybniteľné vedecké údaje, ktoré svedčia o podiele utrpenia príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny na území Vojvodiny počas druhej svetovej vojny. Projekt sa uskutoční v spolupráci s Archívom Vojvodiny, ako aj partnerskou organizáciou Múzeom slovenského nárondého povstania. V publikáci bude vydaných aj niekoľko vedecko-populárnych textov, ktoré sa týkajú skumanej tematike a ktoré budú prijateľné pre širšie auditórium, nielen pre akademické spoločenstvo.

Očakávaný prínos projektu

Celá publikácia má interdisciplinárny charakter, ktorý sa odráža cez prizmu významu v kontexte archívnej vedy, historiografie, antropológie a štúdia kultúry pamäti, keďže jej hlavným cieľom je predstaviť túto zatiaľ neprebádanú tému nielen členom akademickej i laickej verejnosti ale aj širšiemu auditóriu, predovšetkým na území Srbskej republiky a Slovenskej republiky, teda v srbčine a slovenčine.

Dodatočné informácie

Súčasťou projektu súvisiaceho s tlačou a vydaním publikácie Zločiny proti Slovákom na území
Vojvodiny počas druhej svetovej vojny, je vydanie autentického archívneho materiálu (naskenovaných
dokumentov) z Fondu F.183 Archívu Vojvodiny, ktorý je kategorizovaný ako kultúrny statok
výnimočného významu. Archívne dokumenty zahrňujú 1 136 výpovedí obetí slovenskej národnostnej
príslušnosti, ktoré zostavila Anketová komisia pre zisťovanie vojnových zločinov proti Slovákom
okupantmi. Publikácia bude obsahovať pôvodné vyhlášky v slovenčine z roku 1946, ako aj elaboráty o
zločinoch proti Slovákom, ako aj ich preklady do srbčiny, a jej objem bude cca 2 000 strán. Osobitný
význam projektu predstavuje skutočnosť, že uvedený archívny materiál nebol doposiaľ publikovaný a
poskytuje nespochybniteľné vedecké údaje, ktoré svedčia o podiele utrpenia príslušníkov slovenskej
národnostnej menšiny na území Vojvodiny počas druhej svetovej vojny. Projekt sa uskutoční v
spolupráci s jeho inštitucionálnym držiteľom, Centrom pre srbsko-slovenské témy, Archívom
Vojvodiny, ako aj partnerskou organizáciou zo Slovenskej republiky, Múzeom slovenského nárondého
povstania. Okrem prekladu a publikácie pôvodných archívnych dokumentov, v publikáci bude
vydaných aj niekoľko vedecko-populárnych textov, ktoré sa týkajú skumanej tematike a ktoré budú
prijateľné pre širšie auditórium, nielen pre akademické spoločenstvo.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 4 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 815 € 0 € 1 135,83 € 0,68 € -

Žiadosť číslo 1076/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Obohatenie knižného fondu slovenskými knihami - od 7.6.2023 do 7.12.2023

Srbsko STK Selenča v Prievidzi - od 1.5.2023 do 10.12.2023

Srbsko Slovenská dolnozemská divadelná tvorba - od 1.3.2023 do 15.12.2023

Srbsko Rekonštrukcia domu kultúry v Padine - IV fáza - od 8.5.2023 do 15.12.2023

Srbsko Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou - od 1.6.2023 do 15.12.2023

Srbsko Kovačický kalendár na rok 2024 - technická úprava a tlač - od 1.3.2023 do 15.12.2023

Srbsko Pestovanie a zachovávanie kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov - od 15.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Pazovský kalendár 2024 - od 1.8.2023 do 15.12.2023

Srbsko Narodný kalendar 2024-ročenka - od 1.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 8.1.2023 do 16.12.2023

Srbsko Retrospektíva týždňa - od 30.4.2023 do 17.12.2023

Srbsko Tvorí celá škola - od 9.4.2023 do 18.12.2023

Srbsko Prezentácia slovenskej ľudovej kultúry prostredníctvom literárnych a hudobných večierkov - od 25.5.2023 do 20.12.2023

Srbsko Slovenčina aj pre predškolákov - od 1.2.2023 do 20.12.2023

Srbsko Nákup technického vybavenia pre potreby MOMS Pivnica - od 1.5.2023 do 20.12.2023

Srbsko Z dejín Matice slovenskej v Juhoslávii - (1861..., - 1932 - 1948) - od 1.5.2023 do 20.12.2023

Srbsko Internetový ČAROSLOV – spoločný časopis slovenských žiakov z rôznych vojvodinských škôl - od 8.1.2023 do 21.12.2023

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Časopis Náš život - od 19.11.2023 do 22.12.2023

Srbsko Diania v Slovenskej Republike prostredníctvom tlače v našej knižnici - od 1.1.2023 do 23.12.2023

Srbsko Kabaret 4 - od 27.7.2023 do 23.12.2023

Srbsko Naše deti-naše bohatstvo - od 11.2.2023 do 23.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 1.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 2.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Odborné historické termíny v slovenčine - excerpovanie materiálu na vytváranie súpisu odborných historických termínov z aspektu zachovania a zveľadenia úrovne spisovnej slovenčiny na základných a stredných školách - od 15.1.2023 do 26.12.2023

Srbsko Organizácia tematických výstav s tradičnými a súčasnými témami - od 1.3.2023 do 26.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Rekonštrukcia zvona na kostolnej veži SEAVCZ Selenča - od 1.6.2023 do 30.12.2023

Srbsko Den Selenče-Selenča 265 ročna - od 1.6.2023 do 30.12.2023

Srbsko Obrázkovo - od 1.4.2023 do 30.12.2023

Srbsko Deň oslobodenia Selenče - od 17.10.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Interaktívne dielne pre deti a mládež - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Remeslo má zlaté dno - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Náš odborný kútik - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Čo je potrebné dieťaťu aby rástlo do neba? - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko Dielne pre deti predškolského veku - od 10.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko 30 rokov úspešnej činnosti Komorného zboru Zvony zo Selenče - kniha - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výstava "Domov" - od 1.11.2023 do 31.12.2023

Srbsko Publikácia Videnia a zdania - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie pre zachovávanie slovenských ľudových piesní cestou audio a video záznamov - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Vybavenie štúdia - od 4.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výbava do technického kabinétu - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Ihriskovo - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Krásna záhradka - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nákup kuchynskej linky pre Matičný dom v Bielom Blate - od 1.8.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výmena podlahy a závesov - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com