Digitalizačné centrum slovenského insitného maliarstva v Srbsku

 

Miesto realizácie

Kovačica, Padina a ďalších 30 dedín, kde žijú Slováci

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

1 000 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Nahrávanie rozhovorov s insitnými maliarmi v dedinách v Srbsku, kde žijú Slováci, digitalizácia a dokumentácia ich tvorby.

Projekt finančne podporia:
1) WIPO Ženeva so 6.600 € a
2) Ministerstvo kultúry Srbska so 6.600 €
3) Z ÚSŽZ tiež žiadame rovnakú sumu

Očakávaný prínos projektu

Zmapovanie a zdokumentovanie insitnej tvorby Slovákov v Srbsku, čo je potrebné na podávanie kandidatúry na zápis do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

Dodatočné informácie

-Zakladateľom Galérie a FONDACIJE Babka „Medzinárodné etno centrum Babka Kovačica“ ( Ďalej len Nadácia) je Pavel Babka, ktorý slovenských insitných maliarov predstavil na výstavach: EXPO 92 Sevilla, EXPO 96 Lisabon, EXPO 2000 Hannover, EXPO 2006 Aici – Japonsko, Medzinárodný fond vo Washingtone, OSCE vo Viedni, UNICEF v Ženeve, UNESCO v Paríži, Bruseli, Štrasburgu, Tokiu, samozrejme na Slovensku a v iných krajinách a svetadielov. Nadácia, ako jediná slovenská inštitúcia, zastupujúca slovenských institných maliarov získala vysoký spoločensko – umelecký kredit v Srbsku aj vo
svete a tým sa zaradila sa na kvalitatívnu úroveň organizácii, ako sú UNESCO Paríž, OSN New York, Rada
Europy Strasburg, OSC Viedeň, Unicef Geneva, EU Brusel a iné...
-Sada mincí: Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska: Národná banka Slovenska (NBS) a Mincovňa Kremnica podľa svojho emisného plánu na rok 2020 v júni realizovali razenie ročníkového súboru slovenských euromincí pomenovaného Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska. Súbor vydali v náklade 7000 kusov, z čoho 6000 kusov si NBS ponecháva pre vnútorné potreby. Oficiálna sada mincí obsahuje všetkých 8 nominálov a žetón/token, ktorý je z nich najväčší. Žetón je venovaný dvom najúspešnejším žijúcim maliarom kovačickej insitnej školy najstaršej generácie: na jednej jeho strane je segment z obrazu Evy Husárikovej z Kovačice a druhej strany je obraz Jána Bačúra z Padiny. Tento jedinečný počin Národnej banky Slovenska a táto vzácna sada mincí iste pridali na váhe maliarstvu kovačickej insitnej školy, ktoré sa týmto dostalo o krok bližšie k zápisu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
-Ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková 24. 02. 2020 odovzdala Cenu ministerky kultúry SR za rok 2019 Pavlovi Babkovi, ktorého vyznamenala za „šírenie dobrého mena slovenského insitného umenia prostredníctvom výstav organizovaných súkromnou Galériou Babka Kovačica na významných podujatiach v zahraničí a za podporu uchovávania a rozvíjania insitného umenia slovenskej komunity vo Vojvodine\"
-Výstava pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného dňa materinského jazyka: V roku 2020 Stála delegácia Srbskej republiky v spolupráci s Nadáciou Pavla Babku z Kovačice a Stálej delegácie Slovenskej republiky pri UNESCO zorganizovali pri príležitosti 20. výročia osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka panelovú výstavu, prezentujúcu históriu insitnej maľby slovenskej menšiny z Kovačice. Záštitu nad výstavou prevzali minister zahraničných vecí Srbskej republiky Ivica Dačić, minister zahraničných vecí
Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, ako aj srbská a slovenská národná komisia pre UNESCO.
-Okrúhly stôl „Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva\" sa uskutočnil 27. septembra 2021 v Belehrade na veľvyslanectve Slovenskej republiky a pokračoval 28. septembra v budove Obce Kovačica a zhromaždil odborníkov, vedeckých pracovníkov a vplyvné osobnosti zo Slovenska a Srbska. Patrónmi a podporovateľmi okrúhleho stola boli podpredsedníčka vlády a ministerka Ministerstva kultúry a informácií Srbskej republiky Maja Gojkovićová, ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová, predseda obce Kovačica, Jaroslav Hrubík a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip, ktorý prítomných Okrúhleho stola pozdravil prostredníctvom video nahrávky.
-V sídle Európskej komisie v budove Berlaymont v Bruseli, 12. októbra 2021 bola otvorená výstava insitného umenia Slovákov zo Srbska. Výstavu usporiadala Galéria Babka Kovačica, ktorá ňou zaznamenala 30-ročnicu svojho pôsobenia a otvorili ju Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad a Gordana Čomićová, srbská ministerka ľudských práv, práv menšín a sociálneho dialógu.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 600 € 0 € 66,00 € 0,01 € -

Žiadosť číslo 0790/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov - od 1.12.2022 do 31.3.2023

Srbsko Svetový kalendár 2023 on line - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com