Vzdelávanie Folklórneho spolku Furmička v Mojmírovciach

 

Organizátor

Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovensko

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.7.2022 do 30.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

32

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Náš spolok organizuje v dňoch 20.-25. augusta 2022 podobne, ako v predchádzajúcich rokoch 5 dňový tradičný tábor v slovenskom jazyku v družobnej obci Mojmírovce. Cieľom nášho tábora je na jednej strane zoznámenie mladých ľudí so slovenskou národnostnou kultúrou , na druhej strane precvičovanie choreografie ľudových tancov spojených s nácvikom nových choreografií. Vzdelávaním pod odborným lektorom si rozšírime repertoár a prípravu na vystúpenia. Vzhľadom na to, že náš tábor sa uskutoční v slovenskom jazykovom prostredí na území materskej krajiny, je rozširovanie znalosti jazyka dané už aj prostredím. Slovenský jazyk nacvičujeme denne. Ľudový tanec a ľudová hudba, ďalej slovenská kultúra a tradície sú hlavnou témou nášho tábora, program tábora je zostavený podľa týchto kritérií. Snažíme sa vždy pozvať do nášho tábora slovenského choreografa, ktorý vie našu skupinu ďalej rozvíjať a naučiť nás nové choreografie.Usporiadanie tábor nie je ľahká úloha. Zabezpečenie cesty, ubytovania, stravy, učiteľov tanca, zostavenie zoznamu účastníkov vyžaduje dokonalý súlad, aby bol príchod skupiny a priebeh tábora bezproblémový. Doteraz sa nám vždy podarilo získať slovenského choreografa a dúfame, že tak bude aj v budúcnosti. Naše tábory boli doteraz vždy úspešné, členovia sa vrátili plní krásnych zážitkov. Covidová situácia postavila náš spolok pred nové výzvy , ale sme to zvládli. Pri našej práci prísne dbáme o dodržanie protipandemických opatrení.
Jedným našim akcentovaným cieľom je zachovanie reči našich predkov, rázovitého miestneho nárečia a jej dokumentácia. Snažíme sa to uskutočniť tým spôsobom, že vyučuje zľahčenou formou nácvikom tancov a piesní v slovenskom jazyku spolu s ich maďarskou obmenou počas celého roka v rámci intenzívnych skúšok, ako aj v letných táboroch. Náš tábor je otvorený pre všetky vekové skupiny. Účastníci tábora nacvičujú v krojoch, aby si zvykli na pohyb v nich a na spôsob nosenia kroja. To znamená, že spolok musí pripraviť kroje pre slovenské tance pre 30 ľudí zodpovedajúcej veľkosti ako ženské, tak aj pánske , dievčenské a chlapčenské. Doplnenie a údržba krojov je náročná. Touto cestou sa chceme poďakovať ÚSZZ za poskytnutú podporu na zaobstaranie slovenských krojov.
Stručný program tábora : Po príchode a po ubytovaní vedúca spolku oboznámuje účastníkov o programe tábora, uvedie choreografie, ktoré sa budú cvičiť, a zoznámia sa so slovenským učiteľom. Výučba, nácvik tancov prebieha denne od 09.00 do 12. 00. Po obede je hodinový voľný program, potom sa výučba pokračuje do večera. Po večeri sú prednášky s tematikou slovenskej národnostnej kultúry a rekapitulácia dňa. Posledný deň vyhodnotia tábor, poobede sa pokračuje výučba a nácvik. Po večeri sa skončý tábor a unavení tanečníci pocestujú domov.

Očakávaný prínos projektu

Prínosom projektu je návšteva rodnej krajiny, kde si precvičia nie len jazykové zdatnosti, ale zúčastnia sa vzdelávania a získajú nové odborné skúsenosti do svojej zbierky.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
10 225 € 0 € 340,83 € 319,53 € -

Žiadosť číslo 0772/HU/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com