Revitalizácia priestorov slovenských organizácií pri príležitoti výročia 220 rokov príchodu Slovákov do Kovačice

 

Organizátor

Miestne spoločenstvo - Obecný Úrad

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 25.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

6 000

Počet zasiahnutých

100 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Predseda a tajomník OÚ sú slovenskej národnosti. Rozvíja sa spolupráca so Slovákmi zo Slovenska a Rumunska. Niektoré organizácie sa stretávajú v priestoroch aj 3x týždenne.Organizácií máme v počte15, ktoré zastupujú kultúrno-spoločenský- vzdelávacíživot v Kovačici v počte 500 ľudí, viacej je slovenskejnárodnosti. V roku 2022 si pripomíname výročie naktoré sa chceme pripraviť a prijať vážených hostí vlepších priestoroch. Je to príležitosť pozvať našíc hobyvateľov, ktorí žijú v zahraničí, aby prišli osláviť príchod Slovákov. Chceme sa prezentovať s organizáciami v rámci programu, ktorý
pripravuje organizačný výbor.

Očakávaný prínos projektu

Podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Prínosom projektu vidíme aj v skvalitnení materiálno
–technického vybavenia priestoru v ktorom sa bude podporovať, rozvíjať zachovávať kulturno - duchovný rozvoj slovenskej komunite s cieľom dosiahnutia ich osobného rozvoja a budúcej sebestačnosti najmä mladých ľudí. Vynovené priestory sa využijú za účelom zlepšenia stretávania sa Slovákov a fungovania všetkých organizácií v dedine aj kultúrno- spoločenských a duchovných podujatí.Na projektoch sa
zúčastňujú všetky spolky v dedine, zapojíme aj Cirkev.

Dodatočné informácie

OÚ na oslavy pozval populárnu slovenskú skupinu \"Kandráčovci\", ktorá prijala naše pozvanie a vystúpi v rámci osláv dňa 14.5.2022. Pred oslovením skupiny sme si pripravili prieskum v naších slovenských prostrediach vo Vojvodine. Záujem je veľký,informovali sme aj 3.tajomníka veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Borisa Končeka, ktorý je zodpovedný za kultúru.Dostali sme ich podporu.Organizačne pripravíme koncert na športovom štadióne v Kovačici s
cieľom, aby sa čo najviac Slovákov zúčastnilo koncertu. V pripravovanom programe navštivíme so skupinou Bohoslužbu na ktorej sa nám prihovoria členovia skupiny a spoločne sa dohodneme na výbere piesne a zaspievame si. Pripravili sme bohatý program pre všetkých hostí.Na víkendovú slávnosť pozývame v predstihu predsedu Úradu Slovákov MIlana Jána Pilipa, J.E. veľvyslanca SR v Belehade Fedora Rosochu, NRSNM - LibuškuLakatošovú, MS - Branislava Kulíka,
naších partnerov zoSlovenska a Rumunska a atď.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
7 710 € 0 € 1,29 € 0,08 € -

Žiadosť číslo 0629/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko 30. Festival Spievajže si, spievaj - od 23.10.2022 do 3.12.2022

Srbsko Podpora matičnej činnosti v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Činnosť Etno odbočky v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 20.6.2022 do 10.12.2022

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko SLOVENSKÉ DETSKÉ DIVADIELKO - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tešíme sa z Vianoc - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko KNIHA 50 ROKOV ČINOSTI KUS ZVOLEN KULPIN - od 1.6.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Kovačický kalendár 2023 - tlač - od 1.11.2022 do 15.12.2022

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Pazovský kalendár 2023 - od 1.8.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 30.4.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Večerné edukície na umelecké školy pre deti a mládež - od 4.11.2022 do 18.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Po slovensky na strednej škole - od 1.9.2022 do 20.12.2022

Srbsko Slovenčina aj pre predškolákov - od 1.2.2022 do 20.12.2022

Srbsko Kabaret 3 - od 1.7.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Technické zabezpečenie pre MOMS v Selenči - od 15.8.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Údržba web stránky pre dištančné vzdelávanie - od 16.1.2022 do 22.12.2022

Srbsko Deti a básne - od 1.7.2022 do 22.12.2022

Srbsko Čo hovoria deti - od 1.6.2022 do 22.12.2022

Srbsko Rozhlasový krúžok pre deti - od 1.9.2022 do 22.12.2022

Srbsko Hrajme sa spolu- prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku - od 24.8.2022 do 22.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Retrospektíva týždňa - od 1.1.2022 do 24.12.2022

Srbsko Postrehy, úvahy, kritiky... - od 1.4.2022 do 24.12.2022

Srbsko Jazykové okienko - od 2.4.2022 do 24.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Organizácia tematických výstav s tradičnými a súčasnými témami - od 8.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Výskum a prezentácia srbsko-slovenských literárnych vzt?ahov - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Publikácia Zločiny proti Slovákom vo Vojvodine počas druhej svetovej vojny - od 26.4.2022 do 26.12.2022

Srbsko časopis Náš život - od 27.11.2022 do 27.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Dozvuky - od 3.1.2022 do 29.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Dejiny Matice slovenskej v Juhoslávii - (1861..., 1932-1948). - od 5.1.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Pivnická svadba - od 3.1.2022 do 30.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko MALIARSKE STOJANI - od 16.5.2022 do 30.12.2022

Srbsko Výstava 50 rokov KUS ZVOLEN - od 30.7.2022 do 30.12.2022

Srbsko Som Slovák a som na to hrdý - od 30.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Pamiatka budúcim pokoleniam - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Nákup zvukovej techniky - od 30.5.2022 do 30.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Multisenzorická miestnosť so vzdelávacím a didaktickým obsahom - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Malá školská televízia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com