Chrániť a zveľaďovať životné a kulturne dedičstvo

 

Miesto realizácie

Nova Huta, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Našim úmyslom je zachovať naš kostol a okolie - areal kostola, jeho krásu ako duchovné bohastvo pre ďalšie generacie, aby aj naďalej zostal krásnou dominantou našej slovenskej dedinke.

Očakávaný prínos projektu

Pevne veríme že z vašou pomôcou, nákupom nového stroja budeme si môcť udržať čistý naš veľky areal okolo kostola, predchádzať širenie buriny, zachovať čisté a zdravé životné prostredie a tak zviditeľnovať naš kostol, ktorý je pre nás srdcom a stredom našho stretnutia. Kedže naše farske spoločenstvo tvorí prevážne staršia generácia ľudi, nemá nám kto pomôcť a ja ako kňaz pre chorobu a aj vek, už nevládzem.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 000 € 0 € 20,00 € 12,00 € -

Žiadosť číslo 0571/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Rumunsko Výjazdové zasadnutie seniorálneho presbyterstva na Slovensku - od 19.6.2023 do 22.10.2023

Rumunsko Voľný nákup beletrie, detskej, odbornej, encyklopedickej a slovníkovej literatúry - od 10.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Vybavenie priestorov pre detskú nedeľnú školu - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup bohoslužobných predmetov II. - od 1.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup počítačovej techniky - od 1.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup notebooku - od 3.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Ustredné kurenie do kostola - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Opráva pamiatkovej budovy - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup náboženskej, odbornej, slovníkovej a encyklopedickej literatúry - od 10.7.2023 do 22.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com