Chrániť a zveľaďovať životné a kulturne dedičstvo

 

Miesto realizácie

Nova Huta, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Našim úmyslom je zachovať naš kostol a okolie - areal kostola, jeho krásu ako duchovné bohastvo pre ďalšie generacie, aby aj naďalej zostal krásnou dominantou našej slovenskej dedinke.

Očakávaný prínos projektu

Pevne veríme že z vašou pomôcou, nákupom nového stroja budeme si môcť udržať čistý naš veľky areal okolo kostola, predchádzať širenie buriny, zachovať čisté a zdravé životné prostredie a tak zviditeľnovať naš kostol, ktorý je pre nás srdcom a stredom našho stretnutia. Kedže naše farske spoločenstvo tvorí prevážne staršia generácia ľudi, nemá nám kto pomôcť a ja ako kňaz pre chorobu a aj vek, už nevládzem.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 000 € 0 € 20,00 € 12,00 € -

Žiadosť číslo 0571/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com