Vernisáž výstavy Evelyn Benčičovej Artificial Tears

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Nám. Republiky 1037/3, 110 00, Praha 1, Česko

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.2.2022 do 31.3.2022

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Fotografický projekt Evelyn Benčičovej ARTIFICIAL TEARS (2017), vznikol ako reakcia na tému:

„Aký je rozdiel medzi človekom a strojom?“

Od Turingovho testu, ktorý rieši schopnosť stroja myslieť a správať sa nerozoznateľne od človeka až po súčasný vývoj umelej inteligencie, bola táto dichotómia dôvodom na mnohé otázky. Už niekoľko desaťročí potvrdzujú stroje svoju prevahu nad človekom. Často sa ukazujú ako silnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Napriek tomu sa predstava vedomého systému stále vynára v ľudskej predstavivosti ako katastrofálny model, ktorý stavia stroje do priamej konkurencie s naším labilným a smrteľným telom a mysľou. Viac ako automatizácie sa obávame autonómie – vízie, že technológia, ktorá bola vždy nadstavbou človeka, nadobudla vlastný zámer a zdedila ľudské túžby po nadvláde a kontrole.

Výstava Artificial Tears zobrazuje moment neistoty, odcudzenie pri vykonávaní najbežnejších úloh. Pohľad do okamihu, v ktorom dôjde k rozbitiu dokonalého modelu a odhalí sa zmysel alebo skôr nezmyselnosť vlastného konania. Nie je to nevyhnutne vízia budúcnosti, kde budú stroje pôsobiť ako ľudia, ale skôr obraz sveta, v ktorom ľudia konajú ako zautomatizované činitele. V snahe o dokonalosť vo forme efektívnosti nie je miesto na neistotu, vzájomnú závislosť alebo nejednoznačnosť. Rozpor medzi myslením a imitáciou, funkčnosťou a inteligenciou, vynechal ľudský faktor z rovnice. Možno nás v mnohých aspektoch prerástli naše vlastné vynálezy, ale zatiaľ sme neprerástli samých seba.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. 2. 2022 o 18:00 v Slovenskom inštitúte.

 

Viac informácií:

https://slovenskyinstitut.cz/program/evelyn-bencicova-artificial-tears/

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com