Tešme sa z Veľkej noci

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.2.2021 do 5.4.2021

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

400

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 400 € 1 500 € 80,00 € 6,00 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0912/RS/2021: Podporená

Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);inštalácia výstav;doprava;strava;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;iné (spresniť v poznámke)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0912/RS/2021

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.