"Mesto menom Possonia“ - krátky dokumentárny film

 

Organizátor

Ivana Kvetanova

Taliansko Taliansko (10 000 krajanov)

Miesto realizácie

Taliansko (Florencia, Poggio a Caiano, Poppiano), Slovensko (Bratislava), Rakúsko (Hainburg, Berg)

Taliansko Taliansko (10 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2021 do 1.3.2022

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

300 000

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 920 € 0 € 461,33 € 0,02 € -

Žiadosť číslo 0428/IT/2021: Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Projekt nezískal dostatočné bodové hodnotenie

Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;doprava;ubytovanie;nákup kníh, literatúry;kancelárske potreby;poštovné;výdavky za telekomunikačné služby súvisiace s projektom

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Taliansko

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.