SLOVENSKÉ KNIHY DO KNIŽNICE

 

Miesto realizácie

Knižnica Štefana Homolu

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.5.2021 do 12.11.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

632

Počet zasiahnutých

1 260

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 005 € 800 € 1,59 € 0,80 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 0224/RS/2021: Podporená

Požadované položky: nákup kníh, literatúry

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0224/RS/2021

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Vydávanie školského časopisu - od 1.9.2021 do 30.6.2022

Srbsko Digitálna učebňa - od 1.9.2021 do 31.8.2022

Srbsko Dobré ozveny o našich žiakoch - od 1.9.2021 do 31.8.2022

Srbsko Moja školská skrinka - od 1.9.2021 do 31.8.2022

Srbsko Dopravné povedomie - od 1.9.2021 do 31.8.2022

Srbsko Vhodné pracovné podmienky - od 1.9.2021 do 31.8.2022

Srbsko Ovocná škôlka - od 1.9.2021 do 31.8.2022

Srbsko “Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.” - od 1.9.2021 do 31.8.2022

Srbsko Školský časopis Ozveny - od 1.9.2021 do 31.8.2022

Srbsko SLOVENSKÉ KNIHY DO KNIŽNICE - od 15.5.2021 do 12.11.2022

Srbsko PREDPLATNÉ NA ČASOPISY NA ROK 2021 VYDÁVANÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - od 1.1.2021 do 31.12.2022

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.