10. výročie založenia vzdelávacieho centra Včielka v Brightone

 

Organizátor

Mária Rahimi Tomkuliaková

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Miesto realizácie

Brighton, GB

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dátum realizácie

13.7.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

120

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na financovanie podujatia 10teho výročia založenia vzdelávacieho centra v Brightone. Predovšetkým na dopravu, ubytovanie slovenskej hudobnej skupiny a prenájom priestorov na ich vystúpenie v rámci osláv a na ostatné výdavky s tým spojené.

Charakteristika projektu

Toto podujatie je zamerané na oslavu 10. výročia založenia vzdelávacieho centra Včielka v Brightone a má kultúrno-vzdelávací charakter.
Každý rok si pripomíname tento deň, ale keďže ide o jubilejný ročník, chceli by sme ho nejako obzvlášniť a sprístupniť celej krajanskej komunite, nielen rodičom a deťom, ktorí navštevujú vzdelávacie centrum.

A tak sme sa rozhodli, že pozveme na túto udalosť slovenskú hudobnú kapelu LosBombarderos z Ružomberka. Je to 5 členná skupina a prišla by k nám bez nároku na honorár a odohrala by 2 koncerty v Brightone a 1 (ak sa všetko podarí) v Londýne.

Podujatie sa bude konať 13.7.2024 a bude pozostávať z dvoch častí. (Keďže od pôvodného plánu, všetci absolventi a rodičia za 10 rokov, jedna hala, reštaurácia, občerstvenie a hudba bolo veľmi finančne náročné a nevedeli sme , či môžeme rátať s finančnou podporou ÚSŽZ a bolo treba zaplatiť prenájom priestorov, ktoré boli nevratné, sme museli ustúpiť).

Predbežný plán podujatia:

 1. Príchod skupiny LosBombarderos vlastným autom s celou technikou do Brightonu v piatok v noci
 2. Doobedná časť programu pre rodiny absloventov, cca 120 ľudí
  (ak nenájdeme nič lepšie a lacné, tak sa uskutoční v priestoroch Včielky; občerstvenie zabezpečia rodičia; program a priebeh zabezpečia dobovoľníci bez nároku na honorár; vystúpenie skupiny LosBombarderos a hudobný program pre deti, bez nároku na honorár; súťaže pre deti; rodinný kvíz o Slovensku; ocenenia.)
 3. Prestávka
 4. Presun techniky do Brunswick Pubu- main venue , priestory na koncerty a vystúpenia, cca 150 ľudí
 5. Večerná časť programu- vystúpenie hudobnej skupiny LosBombarderos, bez nároku na honorár
  Vystúpnie bude trvať cca 4 hodiny, bude na vstupenky, ktorých zisk pôjde na prepravu skupiny zo Slovenska do Anglicka. Všetci zúčastnení sa vzdávajú akejkoľvek finančnej odmeny v prospech skupiny. Všetkým veľmi zaleží, aby sa tu skupina dostala, aby tento projekt vyšiel a osviatočnili sme si tak všedné dni v Brightone kúskom domoviny vo forme slovenskej hudby.
 6. Ubytovanie skupiny v Brightone
 7. Raňajky skupiny v Brightone

Očakávaný prínos projektu

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 335 € 1 500 € 44,46 € 17,78 € 0,0136 €

Žiadosť číslo 0011/GB/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):150.00; Platby za odborné služby - iné - moderátor podujatia
a technik, ktorého si vyžaduje prenajímateľ priestoru:300.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):350.00; Doprava (BV):1500.00; Ubytovanie (BV):1500.00; Strava (BV):500.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):100.00; Ocenenia (BV):150.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00; Iné - občerstvenie, ktoré si vyhradzuje prenajímateľ priestoru a musíme ho tam minúť ?500pre-spend limit:585.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0011/GB/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Spojené kráľovstvo z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com