Vernisáž výstavy Pozri, Prešporok!

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hybernská 1, Praha 1

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

12.6.2024

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Po prezentácii publikácie 100 rokov SND sa od 18:30 bude konať vernisáž novej výstavy s názvom Pozri, Prešporok! Od grafickej veduty k fotografickým pohľadom v koncepcii kurátoriek z Galérie mesta Bratislava Lucie Almášiovej a Patrície Ballx, ktorá mapuje historické premeny Bratislavy na plátnach stredoeurópskych majstrov.

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com