Hosťovanie Divadla Astorka Korzo’90 v pražskom Švandovom divadle

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Švandovo divadlo, Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

14.6.2024

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

JAKUB A JEHO PÁN. POCTA DENISOVI DIDEROTOVI V TROCH DEJSTVÁCH (MILAN KUNDERA)

14. 6. 2024 o 19:00 | Švandovo divadlo, Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5

Melancholická komédia sa v rukách režiséra Ondreja Spišáka mení na divadlo sveta par excellence, povedané dnešným jazykom Milana Kunderu.

Putovanie Pána a jeho sluhu Jakuba je prelínané pútavými príbehmi, v ktorých sú Jakub a Pán protagonistami, ale aj divákmi. Divadlo v divadle je hrané s nadsadením a humorom, v podaní zábavných postavičiek: remeselníci Ozembuchovci, gauner rytier, bohatá markíza, sukničkár markíz. Tieto hry o láske, vernosti a zrade Pána ani Jakuba nikdy neomrzia, konfrontácia s ich vlastnými osudmi je pre nich príťažlivá, hoci miestami aj trpká. Nad všetkým je však poznanie o priateľstve a dôvere, ktoré im uľahčuje putovanie životom.

Dvojica Jakub a Pán už niekoľko storočí patrí k archetypálnym postavám svetovej literatúry. Metaforicky je ich príbeh príbehom ľudstva, veď od nepamäti si kladieme viac-menej rovnakú otázku: „... a sme my vôbec dobre napísaní“?

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 20 minút (vrátane prestávky)

Réžia: Ondrej Spišák | Hrajú: Marián Miezga, Juraj Kemka, Anna Šišková, Pavol Šimun, Tomáš Turek, Róbert Jakab, Sarah Arató, Františka Horváthová a. h.

 

Viac informácií:

https://www.svandovodivadlo.cz/rezervace/5358


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com