Prezentácia publikácie o histórii prvej slovenskej divadelnej scény: 100 rokov SND

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hybernská 1, Praha 1

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

12.6.2024

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Prezentácia publikácie o histórii prvej slovenskej divadelnej scény za účasti jej členky – herečky Táne Pauhofovej.

DAGMAR PODMAKOVÁ A KOLEKTÍV: STO ROKOV SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA 1920 – 2020

12. 6. 2024 o 17:00 | Slovenský inštitút v Prahe, Hybernská 1

V stredu 12. 6. 2024 sa v Slovenskom inštitúte v Prahe otvorí nová výstava Pozri, Prešporok! venovaná podobám historickej Bratislavy. Vernisáži bude tematicky predchádzať prezentácia novej publikácie mapujúcej sto rokov Slovenského národného divadla, ktorého historická budova je dominantou historického jadra Bratislavy.

Výnimočnú publikáciu Sto rokov Slovenského národného divadla 1920-2020 prídu predstaviť tri uznávané slovenské teatrologičky z kolektívu autoriek a autorov, Nadežda Lindovská, Michaela Mojžišová a Dagmar Podmaková. Pred českým publikom knihu uvedie do života oceňovaná slovenská herečka Táňa Pauhofová.

Jedinečné trojzväzkové dielo predstavuje dejiny vrcholnej slovenskej profesionálnej scény inak, než býva zvykom. Namiesto klasického chronologického prístupu k dejinným udalostiam či sledovania vývinu jednotlivých divadelných zložiek (dramaturgia, réžia a ďalšie) upriamujú autori pozornosť čitateľa na sto emblematických inscenácií činohry opery a baletu a prostredníctvom ich rekonštrukcií sprítomňujú umelecké výsledky súborov i jednotlivcov v spoločensko-politickom kontexte.

Práca podobného charakteru – inscenačné dejiny divadelnej inštitúcie – zatiaľ na Slovensku neexistuje. Na tomto priekopníckom výskumnom projekte sa podieľal tridsaťpäť členný autorský kolektív odborníkov rôznych generácií.

Kontextové štúdie k činohre, opere a baletu približujú úsilie formovania každého súboru cez jednotlivé zložky. Okrem toho je v prvom zväzku aj obsiahly materiál o okolnostiach vzniku SND, o divadelných budovách či divadelných dielňach, ktoré v čase otvorenia patrili k najmodernejším v Európe; tretí obsahuje resumé k všetkým trom zväzkom v anglickom a nemeckom jazyku.

Po prezentácii publikácie bude nasledovať vernisáž novej výstavy v galérii Slovenského inštitútu v Prahe s názvom Pozri, Prešporok!

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com