Vyučovanie slovenčiny

 

Organizátor

Slovenský školský spolok SOVA

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Miesto realizácie

Marktgasse 3-7/3/R01, 1090 Wien

Rakúsko Rakúsko (50 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 13.1.2024 do 15.6.2024

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Tešíme sa na hodiny slovenského jazyka s vašimi deťmi vo veku od 8–15 rokov

13.1., 27.1., 17.2., 2.3., 16.3., 6.4.- modrotlačový workschop pre deti, 20.4., 4.5., 18.5.(Pfingsten), 1.6. – výlet Nitra grátis pre deti z kurzov SK, 15.6.2024 od 10.00-12.30

SPOLOK SOVA, MARKTGASSE 3-7/3/R01, 1090 WIEN

Kontakt a info: Jarmila Roser – 0699/140 93 501

Predpokladom účasti na kurze slovenčiny je platné členské v spolku SOVA 20€ za rok 2024.

Kurzové poplatky zahŕňajú vyučovanie, učebné a tvorivé materiály, bezplatné školské výlety, plus občerstvenie.

Platba za letný semester: 1 dieťa – 50€, 2 deti - 90€, 3 deti - 130€

Poplatky do 31.1.2024 na konto SOVA

IBAN: AT52 14000 03710071330

Diese Veranstaltungen in slowakischer Sprache werden gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2024: 37 560 €.

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rakúsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Rakúsko Detsky folklorny koncert - od 28.3.2024 do 30.12.2024

Rakúsko Dvojjazycna knizka pre deti - od 28.3.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com