Spojené nádoby: Umenie a kultúrna politika 90. rokov v Slovenskej republike a Českej republike

 

Organizátor

Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Národní galerie Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 21.11.2023 do 22.11.2023

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Česko-slovenská konferencia odborníkov na disciplínu vizuálneho umenia – performancie. V rámci umeleckého programu sa uskutočnia performatívne vystúpenia slovenských vizuálnych umelcov na scéne Studia hrdinů.

Konferencia

21.-22. 11. 2023 o 10:00-17:00 | Národní galerie Praha (Veletržní palác – Korzo)

Dvojdňová konferencia Spojené nádoby: Umenie a kultúrna politika 90. rokov v Českej a Slovenskej republike sa koná pri príležitosti 30. výročia vzniku oboch samostatných štátov. Konferencia z rozličných perspektív nahliadne na vývoj umenia, inštitúcií a kultúrnej politiky v danej dobe a súčasne bude sledovať paralely, prieniky aj rozdiely v dianí na oboch umeleckých scénach. V štyroch tematických blokoch postupne s českými a slovenskými bádateľkami a bádateľmi, umelkyňami a umelcami a inými prednášajúcimi zhodnotíme odkaz deväťdesiatych rokov a jeho význam pre súčasnosť. Konferenciu otvorí téma kultúrnej politiky, ďalšia časť sa zameria na históriu výstav a kurátorských stratégií, na ktorú nadviaže blok venovaný výtvarnej kritike a dobovým umeleckým a iným periodikám. Posledný blok predstaví témy deväťdesiatych rokov z pohľadu umeleckého výskumu súčasných umelkýň a umelcov. Súčasťou programu budekomentovaná prehliadka novo otvorenej zbierkovej expozície 1939 – 2021: Konec černobílé doby s kurátormi, ktorí sa zamerajú predovšetkým na diela z deväťdesiatych rokov.

Konferenciu pripravila Národní galerie Praha v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe.

Vstup zdarma. Rezervácia nie je nutná.

Performancie

21.-22. 11. 2023 o 19:00 | Národní galerie Praha (Studio hrdinů, Veletržní palác)

Projekt Spojené nádoby: 70x90 sa koná pri príležitosti 30. výročia založenia samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorých umelecké scény však v mnohých ohľadoch zostávajú prepojené. Program predstaví štyri novo vytvorené diela a jeho podtitul 70x90 odkazuje na dve generácie umelkýň a umelcov narodených v sedemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Kým Sláva Sobotovičová (*1973) a Maja Štefančíková (*1978) patria ku generácii, ktorá v dobe založenia oboch republík študovala a dnes učí na umeleckých školách, Nikola Balberčáková (*1994), Markéta Slaná (*1996) a Tomáš Moravanský (*1991) sa okolo roku 1993 narodili, pričom dnes patria k nastupujúcej generácii umelkýň a umelcov. Performatívne diela sa tematicky neviažu na založenie dvoch samostatných republík ani na deväťdesiate roky, umelkyne a umelec dostali carte blanche. Vo svojich novo vytvorených dielach tak rozvíjajú svoj záujem o rôzne fenomény, od medziľudských vzťahov a dorozumievania sa – či jeho nemožnosti – po vzťah k umelej inteligencii a kolektívnej skúsenosti, vrátane prostredia herných klubov. Spojené nádoby teda možno vnímať aj ako systém rôznorodých, no vzájomne prepojených a ovplyvňujúcich sa aktérov.

Vstup na performancie je bezplatný. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu sály sa však odporúča rezervácia na GoOut. Na každý večer si, prosím, rezervujte vstupenky zvlášť.

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com